Planinarski savez Srbije

Obaveštenje o uslovima osiguranja za 2022.

Planinarski Savez Srbije svake godine ugovara polisu osiguranja od nezgode za svoje članove. Ove, 2022. godine, polisa osiguranja lica od nezgode, ugovorena je sa osiguravajućim društvom DDOR Osiguranje.

Osiguranje važi za sve članove Saveza, a o detaljima se možete informisati na stranici Komisija za preventivu i bezbednost PSS