Planinarski savez Srbije

Međunarodni dan planina 2023. godine

Obnavljanje planinskih ekosistema je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana planina 11. decembra. Ova tema je odabrana da u potpunosti uključi planine u Dekadu Ujedinjenih nacija o obnovi ekosistema 2021–2030, koju zajedno vode Organizacija za hranu i poljoprivredu UN i Program UN za životnu sredinu. Dekada je prilika da se ujedine politička podrška, naučna istraživanja i finansijski resursi kako bi se značajno ubrzala obnova i sprečila dalja degradacija planinskih ekosistema.

Planine pokrivaju oko 27 procenata Zemljine površine i predstavljaju oko polovine svetskih žarišta biodiverziteta. Kao vodotornjevi, one snabdevaju slatkom vodom polovinu čovečanstva. Planine su dom izuzetnog spektra biljaka i životinja, kao i mnogih kulturno raznolikih zajednica sa različitim jezicima i tradicijama. Od regulacije klime i vodosnabdevanja, do održavanja i očuvanja zemljišta, planine su ključne za naše živote i egzistenciju.

Ipak, planine pate od uticaja klimatskih promena i neodrživog razvoja, povećavajući rizike za ljude i planetu. Klimatske promene ugrožavaju protok vode, a brzo rastuće temperature primoravaju planinske vrste i ljude koji zavise od ovih ekosistema da se prilagode ili migriraju.

Strme padine znače da krčenje šuma za poljoprivredu, naselja ili infrastrukturu može uzrokovati eroziju tla kao i gubitak staništa. Erozija i zagađenje narušavaju kvalitet vode koja teče nizvodno. 84 odsto endemskih planinskih vrsta je u opasnosti od izumiranja, dok se predviđa da će populacije niza drugih planinskih biljnih i životinjskih vrsta opasti i suočiti se sa izumiranjem.

Međunarodni dan planina 2023. je prilika da se poveća svest o važnosti planinskih ekosistema i pozove na rešenja zasnovana na prirodi, najbolje prakse i investicije koje grade otpornost, smanjuju ranjivost i povećavaju sposobnost planina da se prilagode svakodnevnim pretnjama i ekstremnim klimatskim događajima.