Planinarski savez Srbije

Konkursa za selektora reprezentacije u skajraningu, planinskom i trejl trčanju

Na osnovu člana 99. Zakona o sportu RS, Pravilnika reprezentacije Srbije u sportsko planinarskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije, Komisija za Planinsko trčanje PSS, raspisuje konkurs za selektora reprezentacije Srbije za discipline skajraning, planinsko i trejl trčanje. Nadležnost selektora će obuhvatati oba formata planinaskog trčanja.

Uslovi i kriterijumi za izbor selektora definisani su Pravilnikom reprezentacije Srbije u sportsko planinarskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije.      

Svi zainteresovani kandidati treba da podnesu sledeću dokumentaciju:
1. CV (životna odnosno radna biografija koja sadrži iskustvo i postignute sportske i rezultate u trenerskom poslu).
2. Motivaciono pismo.
3. Predlog programa rada i izbora reprezentativnih selekcija.

Dokumentaciju podneti na mejl Komisije planinskotrcanje@pss.rs
Rok za prijavu kandidata je 15. jun 2023.

Radni zadaci:
1. Izrada plana takmičenja, programa priprema i izbornog procesa u skladu sa raspoloživim budžetom.
2. Odabir reprezentativnih selekcija.
3. Stvaranje uslova za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata sportista na svetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.
4. Planiranje i realizacija priprema.
5. Učešće na svetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.
6. Komunikacija sa klubovima – članovima Saveza, sagledavanje mogućnosti i davanje predloga za unapređenje rada sa posebnim fokusom na rad sa mladima.
7. Stručno usavršavanje.
8. Uredno podnošenje izveštaja nadležnoj komisiji i Upravnom odboru.

Napomene:
Planinarski savez Srbije je nadležni granski sportski savez za sportsku granu planinarstvo u Republici Srbiji.

Nadležni nacionalni granski sportski savez jeste najviši oblik udruživanja u Republici Srbiji u odgovarajućoj grani sporta.

Nadležni nacionalni granski sportski savez ima isključivu ulogu u određenoj grani sporta za reprezentovanje nacionalnog sporta na međunarodnim takmičenjima i u međunarodnim sportskim savezima, organizovanje i vođenje nacionalnih sportskih takmičenja i uređenje obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti putem sportskih pravila.

Konačnu odluku o izboru selektora donosi UO PSS.

Komisija za za planinsko trčanje PSS