Planinarski savez Srbije

Konkurs za urednika časopisa Planinarski glasnik

Planinarski savez Srbije raspisuje:
K O N K U R S
za urednika časopisa „Planinarski glasnik“

Po objavi PSS uslovi su sledeći:

 • poznavanje planinarskog sporta,
 • iskustvo u radu u novinarstvu i sektoru medija,
 • uređivačko iskustvo od najmanje 3 godine u štampanim medijima,
 •  visoke kompetencije iz pismenosti i pismenog izražavanja,
 •  razvijeno kritičko mišljenje i široka opšta kultura,
 •  organizovanost, preciznost i temeljan pristup rad,
 • komunikativnost i kooperativnost u ophođenju sa ljudima,
 • sreativnost, istrajnost i posvećenost poslu,
 • sposobnost rada u timu i kolaborativnog rešavanja problema,
 • znanje rada na računaru u meri neophodnoj za obavljanje poslova urednika,
 • državljanstvo Republike Srbije,
 • da je učesnik konkursa punoletan,
 • da učesnik konkursa nije u sudskom sporu sa PSS.

Opis posla:

 • izvršava poslove urednika časopisa Planinarski glasnik,
 • predlaže članove uredništva časopisa koje imenuje Upravni odbor PSS i organizuje rad uredništva časopisa Planinarski glasnik i spoljnih saradnika koji rade na pripremi izdanja,
 • kreira koncepciju Planinarskog glasnika,
 •  vrši izbor članaka za objavljivanje,
 •  u saradnji sa tehničkim urednikom donosi odluke o grafičkoj i tehničkoj opremi,
 • sarađuje sa nadležnim komisijama Saveza prema smernicama Upravnog odbora
  PSS,
 •  učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti na promociji i razvoju planinarskog sporta i ostvarivanju ciljeva strategije razvoja planinarskog sporta.

Napomena:
Kandidat treba da u štampanoj formi u kratkim crtama predstavi koncepciju rada i izgleda časopisa.
Potpisanu prijavu sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, fotokopiju uverenja o državljanstvu, potvrde, rešenja ili druga akta kojima se dokazuje radno iskustvo je potrebno dostaviti na adresu Planinarskog saveza Srbije, Andrićev venac 2.
Konkurs je otvoren 10 dana. Svi zainteresovani kandidati prijave i dokumentaciju mogu poslati najkasnije do 16.07.2020. godine. Kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na razgovor.
Urednik se imenuje na period od 2 (dve) godine.