Planinarski savez Srbije

Конкурс за упражњена места у комисијама ПСС

Планинарски савез Србије расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријављивање заинтересованих кандидата за чланство у комисијама.

Планинарски савез Србије отвара Конкурс за попуњавање упражњених места у својим сталним радним телима – комисијама, за мандатни период од две године.

Конкурс се расписује за следеће комисије:

 • Комисија за планинарске објекте
 • Комисија за планинско трчање
 • Комисија за рад са младима
 • Стручни савет спортских стручњака
 • Комисија за маркетинг
 • Комисија за планинарење и пешачење
 • Комисија за информационе технологије
 • Комисија за награде и признања
 • Комисија за архив

Заинтересовани кандидати – чланови Основних планинарских организација, пријављују се попуњавањем и слањем обрасца Кандидациони лист за члана Комисије ПСС

Кандидатуру могу послати појединци у своје име или Основне организације у име својих чланова.

Услови за пријаву на конкурс

Кандидат треба да је:

 • држављанин републике Србије,
 • да има најмање 3 године рада у планинарској организацији.

Рок за подношење пријава је: 02.04.2024. г.

Од кандидата се очекује висок степен одговорности, посвећености и спремности на волонтерски ангажман у циљу унапређења планинарства у Републици Србији.

Пријаве се достављају електронским путем на адресу: office@pss.rs

За сва додатна питања и информације, обратити се на наведену мејл адресу.Планинарски савез Србије ценећи досадашњи рад и допринос својих Комисија, позива активну планинарску популацију на заједничко промовисање планинарских вредности кроз учешће у стручним телима Савеза.