Planinarski savez Srbije

Konkurs za stručno osposobljavanje 3.nivoa i 4.nivoa-RAD SA DECOM-Sportski učitelj

Centar za stručno osposobljavanje, obrazovanje i  usavršavanje,  Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, raspisuje Konkurs za stručno osposobljavanje 3.nivoa i 4.nivoa-RAD SA DECOM-Sportski učitelj.

Pravilnikom o stručnom osposobljavanju Ministarstva omladine i sporta („Sl. Glasnik“ 60/2020) definisani su uslovi za stručno osposobljavanje trenera, voditelja rekreacije, instruktora (3. nivo osposobljavanja) kao i Sportskog učitelja (4. nivo) za rad sa decom u sportu. Centar za stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, raspisuje

KONKURS

Za stručno osposobljavanje 3. nivoa za zvanja:

  • Sportski operativni trener
  • Sportsko – rekreativni voditelj personalnih ili grupnih fitnes programa
  • Sportski instruktor
  • Sportski operativni kondicioni trener

Za stručno osposobljavanja 4. nivoa za RAD SA DECOM (do 16 godina starosti) za zvanja:

  •  Sportski operativni trener – sportski učitelj
  •  Sportsko rekreativni učitelj
  • Sportski instruktor – sportski učitelj

Prijave:
Od 27. septembra do do 12. oktobra 2023.g, radnim danima od 12 do 15 časova, u kancelariji Centra, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Blagoja Parovića 156. Prijava i skenirana dokumenta se mogu podneti
elektronskom poštom na adresu: centar@fsfv.bg.ac.rs

  • Detalje konkursa možete videti ovde