Planinarski savez Srbije

KONKURS za organizovanje i izvodjenje RA, TA, RMA i DPS 2022.

Planinarski savez Srbije
12.03.2021.godine

 

Planinarski savez Srbije na osnovu člana 12. Pravilnika o organizovanju i izvođenju Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija, Republičkih akcija za mlade i Dana planinara Srbije raspisuje

 

K O N K U R S

Za organizovanje i izvođenje Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija i
Dana planinara Srbije u 2022.godini.

Prijava na konkurs se isključivo podnosi na obrascu br. 15 koji potpisuje i overava pečatom zakonski zastupnik PSO/Kluba, na mejl adresu Planinarskog saveza Srbije sa naznakom za KPP do 16.aprila 2021.godine. Za tačnost navedenih podataka u prijavi i verodostojnost priloženih dokumenata odgovara podnosilac prijave. Unošenje netačnih podataka povlači disciplinsku odgovornost podnosioca prijave i njegovog zakonskog zastupnika (Čl.19. pomenutog Pravilnika). Kriterijumi za ocenu RPA, TAS i DPS su sadržani u Pravilniku.

Prijave koje se dostave posle predviđenog roka (16.04.2021 g) se neće uzimati u razmatranje.

Kompletan konkurs mozete pogledati OVDE.

Planinarski savez Srbije
Komisija za planinarenje i pešačenje