Planinarski savez Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU TREKING LIGE SRBIJE ZA SEZONU 2019.

Komisija za planinarski treking raspisuje konkurs za organizaciju kola Treking lige Srbije za sezonu 2019. sa rokom prijave do 20.04.2018. godine. Predlog kalendara Lige za narednu godinu biće usvojen na sednici UO PSS, a na predlog Komisije za planinarski treking.

Organizatori mogu takmičenje (kolo) organizovati i u sklopu Republičke ili Tradicionalne akcije. Preporučuje se organizatorima da pored treking takmičenja istog dana organizuju i pešačku netakmičarsku aktivnost na istom lokalitetu.
Popunjeni obrazac sa naznakom TLS konkurs 2019. pošaljite na e-mail adrese Planinarskog saveza Srbije: office@pss.rs i Komisije za planinarski treking PSS : trekingligasrbije@gmail.com . Obavezno je poslati prijave na obe adrese.
Svi organizatori kola Treking lige Srbije su u obavezi da obezbede:
– Tri staze različite dužine prema pravilniku Treking lige Srbije (duga staza preko 30 km, srednja staza između 20 i 30 km i kratka staza do 20 kilometara). Sve staze moraju biti kružne, sa jedinstvenim startom i ciljem za sve staze. Pored toga staze moraju da budu vidno obeležene, prohodne i bezbedne.

– Kontrolne tačke na kojima učesnici overavaju prolazak.
– Učesničku knjižicu u kojoj se overava prolazak kroz kontrolne tačke.
– Mapu staze min. na A4 formatu.
– Trekove sve tri staze (sređene, u odgovarajućim formatima).
– Vodu za učesnike. Ukoliko na stazi ne postoje izvori, česme onda je neophodno obezbediti vodu u dovoljnim količinama za učesnike takmičenja. Navedena mesta treba da su vidno označena i ucrtana na mapi koju dobijaju učesnici na startu.
– okrepu za takmičare u vidu voća i/ili slakiša za sve takmičare, minimum na jednoj kontrolnoj tački.
– Diplomu za uspešno savladanu stazu za svakog učesnika.
– Bedž sa logom akcije za svakog učesnika koji uspešno savlada stazu
– Medalje za troje prvoplasiranih na sve tri staze u apsolutnoj muškoj, ženskoj i u kategoriji juniora.
– Lice koja će ispred organizatora biti zaduženo za naplatu kotizacije i izdavanje startnih paketa kao i kontrolu regularnosti takmičenja tokom trke i na cilju.
Savez će svim organizatorima obezbediti administrativno lice koje će vršiti unos prijavljenih takmičara u jedinstvenu bazu i vršiti merenje vremena i objavljivanje rezultata na kraju trke.
Svi organizatori, osim gore navedenih obaveznih stavki bi trebalo da u skladu sa mogućnostima obezbede sve što učesnicima može biti od pomoći i koristi na samoj stazi (dodatna hrana, slatkiši, voće, piće). Takođe se mogu obezbediti i robne nagrade pobednicima.
U iščekivanju vaših prijava planinarski pozdrav

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.

predsednik Komisije za planinarski treking
Aleksandar Marković
kontakt: 062/290-979