Planinarski savez Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU TAKMIČENjA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO U DISCIPLINI TEŽINSKO/BRZINSKO I BOLDERING

Komisija za sportsko penjanje PSS raspisuje Konkurs za organizaciju takmičenja za Državno prvenstvo na prirodnoj steni za 2024.god. u sledećim disciplinama:
1. Težinsko
2. Brzinsko
3. Boldering

Pravo učešća na konkursu imaju sve opo/klubovi članovi Planinarskog saveza Srbije registrovani pri Komisiji za sportsko penjanje na prirodnoj steni.
Uslovi koje treba ispuniti pri organizaciji takmičenja su definisane pravilnikom

KSP će u skladu sa budžetom za 2024 .godinu obezbediti sredstva za organizaciju takmičenja.

Popunjenu prijavu podneti do predviđenog roka tekuće godine na predviđenom obrascu.
Prijavu dostaviti na E:mail adresu KSP PSS “Prijava za organizaciju takmičenja za prvenstvo Srbije u sportskom penjanju za 2024. Godinu”.
Poslednji dan za prijave je 24. april 2023. godine.