Planinarski savez Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU TAKMIČENJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO 2019.

Komisija za sportsko penjanje PSS raspisuje Konkurs za organizaciju takmičenja za Državno prvenstvo na prirodnoj steni za 2019. godinu u sledećim disciplinama:
1. Težinsko/brzinsko
2. Boldering
Pravo učešća na konkursu imaju svi klubovi članovi PSS-a registrovani pri KSP.
Uslovi koje treba ispuniti pri organizaciji takmičenja su :

Za težinsko/brzinsko:
– Kandidati koji žele da organizuju takmičenje u težinskoj disciplini biće dužni da organizuju takmičenje i u brzinskom penjanju, i to tako što će opremiti jedan smer relativno lake težine koji će se penjati na brzinskom takmičenju. Taj smer će se bodovati i za težinsko takmičenje a takmičari će moći da ga probaju na samom težinskom takmičenju. Brzinsko takmičenje će se održati drugi dan (u drugoj polovini), po završrtku težinskog takmičenja. Dužina trajanja oba takmičenja je ograničena na vikend (2 dana).
– Za potrebe težinskog takmičenja organizator je dužan da opremi najmanje 3 nova i 20 starih smerova.
– Organizator je dužan da obezbedi prisustvo lekara za sve vreme trajanja takmičenja i prisustvo GSS.
– Organizator je dužan da smerove pravilno opremi i očisti, obezbedi i uredi pristupne puteve, vidno označi i odvoji takmičarski prostor od prostora za publiku.

Za boldering:
– Organizator je dužan da definiše lokaciju sa najmanje 20 uređenih bolder problema. Takmičenje će se održati po novom takmičarskom pravilniku.
– Organizator je dužan da bolder probleme pravilno opremi i očisti, obezbedi i uredi pristupne puteve, vidno označi i odvoji takmičarski prostor od prostora za publiku.

Za potrebe kontrole težine i kvaliteta izabranih smerova i bolder problema KSP će imenovati delegata.
KSP će u skladu sa budžetom za 2019.godinu obezbediti sredstva za organizaciju.
Popunjenu prijavu podneti do 20. aprila 2018. godine na pssksp@gmail.com na obrascu u prilogu. Takođe, potrebno je u cc. staviti office@pss.rs a u subjektu “Prijava za organizaciju takmičenja za prvenstvo Srbije u sportskom penjanju”.

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, doprineli su u značajnoj meri realizaciji naših projekata obezbeđivanjem neophodnih sredstava za njihovo finansiranje

Formular za konkurs možete preuzeti ovde.

Poziv za konkurs možete pogledati ovde.

presednik KSP
Slavo Gluščević