Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju takmičenja 2022. – draj tuling i takmičarsko penjanje na ledu

Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu poziva sve osnovne planinarske organizacije koji su članovi Planinarskog saveza Srbije da konkurišu za organizaciju takmičenja za 2022. godinu sa rokom prijave do 20.04.2021.

Organizator je dužan da takmičenje organizuje po takmičarskom pravilniku za draj tuling i penjanje u ledu PSS, da na vreme obavesti klubove/društva o održavanju takmičenja, kao i da dostavi izveštaj na za to predviđenom obrascu.

Prijava na konkurs za organizaciju takmičenja dostavlja se na posebnom obrascu, kancelariji Planinarskog saveza Srbije poštom, lično ili e-mail adresom na: office@pss.rs i drytooling@pss.rs, sa naznakom za organizaciju planinarskih takmičenja. Ukoliko imate dodatnih pitanja oko organizacije takmičenja možete se informisati putem mejla drytooling@pss.rs.

Obrazac konkursa možete preuzeti OVDE.

Кomisijа za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu

Predsedniк  Bojan Trailović