Planinarski savez Srbije

Конкурс за организацију „Сусрета младих планинара“ за 2025. годину

Поштовани, Комисија за рад са младима Планинарског Савеза Србије расписује:

КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СУСРЕТА МЛАДИХ ПЛАНИНАРА У 2025.години

У току 2025.године планирамо да организујемо 4 акцијe под називом „Сусрети младих планинара Србије“ (Уз овај назив организатор ће додати и локални назив акције)

Овога пута потенцијални организатори, ОПО пуноправни чланови ПССа, јављају се на конкурс за конкретне датуме које овде наводимо:

1. недеља 15.фебруар 2025. (Сретење)
2. недеља 15.март 2025.
3. недеља 31.мај 2025.
4. недеља 20.септембар 2025.
5.недеља 18.октобар 2025.
6.недеља 15.новембар 2025.

Уколико више ОПО се јави за исти термин, Комисија за рад са младима ће контактирати све који су се јавили на конкурс и пробати да се направи договор који ће задовољити све стране, уколико је то могуће, а пре свега имати у виду понуђено.

Такође имамо још неке битне напомене везане за извођење СМП у 2025, а које се разликују у односу на претходне године, и то су:

1. Акције су искључиво намењене младим планинарима члановима ОПО узраста од 7 до 18 година
2. ОПО организатори акција СМП 2025. неће бити суфинансирани из буџета ПССа, већ ће од Комисије за рад са младима добити следећу материјалну и логистичку помоћ:

 • беџ за све учеснике са именом организатора и местом одржавања
 • велики банер са знаком ПССа , Комисије за младе и насловом Сусрети младих планинара
 • У сарадњи са Комисијама ПССа које спроводе такмичарске дисциплине и другим партнерима, организовати након пешачења забавно рекреативне активности у циљу промоције појединих такмичарских дисциплина или других вештина у планинарству (спортско пењање, оријентација, рад ГССа, и слично) што је пригодно за место где се
  одржава акција.
 • Један члан Комисије за младе биће одређен да помаже организатору у припреми и извођењу сваке СМП, и да буде спона између организатора-Комисије и ПССа.
 • Комесар ПССа ће благовремено обезбедити делагата СМПа чија улога и задаци су одређени Правилником о раду спортских стручњака у планинарству.
 • ПСС ће обезбедити екипу ГССа
 • Спонзоре (уколико буду постојали за 2025)
 • објављује распис на интернет страници ПСС-а и врши промоцију СМПа путем друштвених мрежа и других доступних медија.

Шта домаћин-локални организатор треба да обезбеди:

 • Нови концепт ових акција треба да буде атрактиван за младе, садржај да понуди високи квалитет пешачења, а додатно покаже и неку од планинарских такмичарских дисциплина, како би то уједно био и прво корак укључивања младих у планинарски спорт. Дакле, добро осмишљено пешачење, примерено тежини већ искусних младих планинара. Једном речју, значајно унапредити квалитет ових акција, тако да буду пример свим ОПО како правити акције за младе (разноврстан садржај, примерен њиховом узрасту и интересовањима).
 • Ангажовање клупских стручњака у спорту (лиценцирани водичи и други) који ће руководити припремом и извођењем акције
 • бесплатан приступ (улаз) локалним атракцијама (нпр предео изузетних одлика, национални парк, музеј, зоо врт, и слично)
 • освежење на крају пешачења
 • забавни програм (музика, фоклор и слично) или радионица
 • присуство локалних медија

НАПОМЕНА:

Пријаву на конкурс извршити искључиво на обрасцу.

 • Образац за пријаву можете да преузмете овде. 

Крајњи рок за слање Ваше пријаве на конкурс је 30. 04. 2024.

Пријаве на конкурс и сва питања слати на електронску пошту: mladi@pss.rs и office@pss.rs