Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju „Susreta mladih planinara“ za 2024. godinu

Planinarski savez Srbije, na predlog Komisije za rad sa mladima, a na osnovu Pravilnika o organizovanju Saveznih planinarskih akcija, Susreta mladih planinara Srbije i Dana planinara Srbije, raspisuje sledeći

K o n k u r s

za organizaciju Susreta mladih planinara za mlade do 18 godina u 2024. godini.

Komisija zadržava pravo da ne prihvati kandidaturu ukoliko smatra da je ista neadekvatna ili je na bilo koji način ugrožena bezbednost učesnika.

Ciljevi:

  • Okupljanje i druženje većeg broja mladih planinara, iz svih planinarskih organizacija iz Srbije na zajedničkim akcijama.
  • Okupljanje, druženje i razmena iskustava planinara-vodiča koji su zaduženi za rad sa mladim planinarima u svojim organizacijama.
  • Omasovljenje planinarskog pokreta kroz rad sa mladima.
  • Želimo da vidimo nove klubove kao organizatore, kako bi se uključili OPO iz svih delova Srbije.

Uslovi  i odabir pristiglih prijava za „Susrete mladih planinara“:

  • Na konkursu mogu učestvovati sve osnovne planinarske organizacije, članice Planinarskog saveza Srbije, samostalno ili udružene za tu priliku. Želeli bi smo da vidimo nove klubove kao organizatore
  • Komisija će odabrati akcije na osnovu pristiglih prijava i svoj predlog kalendara proslediti UO Planinarskog saveza Srbije, koje će doneti konačnu odluku i uvrstiti akcije u kalendar saveza za 2024.
  • Akcije koje se nađu u kalendaru saveza biće sufinansirane od strane Komisije u iznosu koji će biti do 25.000,00 din.

Prijava:

Obrazac za prijavu možete da preuzmete ovde.

Popunjen Obrazac konkursa poslati:

  • elektronskim putem na  mejl adrese istovremeno: office@pss.rs i mladi@pss.rs s naznakom «KM – Konkurs za Susrete mladih planinara» ili
  • putem pošte na adresu Planinarskog saveza Srbije – Andrićev venac 2/1, 11103, Beograd .

Rok za podnošenje prijava: 22.04.2023.g.