Planinarski savez Srbije

KONKURS za organizaciju Republičkih akcija za mlade u 2023. godini

Na osnovu Odluke Upravnog  odbora Planinarskog saveza Srbije, Pravilnika Komisije za rad sa mladima Planinarskog saveza Srbije, Pravilnika o organizovanju i izvođenju Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija, Republičkih akcija za mlade i Dana planinara, Komisija za rad sa mladima (KM), u daljem tekstu Komisija, raspisuje:

K o n k u r s

za organizaciju Republičkih planinarskih akcija za mlade godina u 2023. godini.

Broj RA za mlade koje će se naći u kalendaru saveza u 2023. godini: najviše 4 (četiri)

Komisija zadržava pravo da ne prihvati kandidaturu ukoliko smatra da je ista neadekvatna ili je na bilo koji način ugrožena bezbednost učesnika.

Ciljevi:

  • Okupljanje i druženje većeg broja mladih planinara, iz svih planinarskih organizacija iz Srbije na zajedničkim akcijama.
  • Okupljanje, druženje i razmena iskustava planinara-vodiča koji su zaduženi za rad sa mladim planinarima u svojim organizacijama.
  • Omasovljenje planinarskog pokreta kroz rad sa mladima.

Uslovi, način prijave i odabira pristiglih prijava za Republičke planinarske akcije za mlade:

Na konkursu mogu učestvovati sve osnovne planinarske organizacije, članice Planinarskog saveza Srbije, samostalno ili udružene za tu priliku.

Komisija će odabrati akcije na osnovu pristiglih prijava i svoj predlog kalendara proslediti načelništvu Planinarskog saveza Srbije, koje će doneti konačnu odluku u i uvrstiti akcije u kalendar saveza za 2023.

Akcije koje se nađu u kalendaru saveza biće sufinansirane od strane Komisije u iznosu koji će biti naknadno određen.

Rok za podnošenje prijava: 17.04.2022.g.

Popunjenu tabelu konkursa poslati elektronskim putem na obe mejl adrese istovremeno: office@pss.rs i mladi@pss.rs s naznakom «KM – Konkurs za Republiče akcije za mlade» ili putem pošte na adresu Planinarskog saveza Srbije – Andrićev venac 2/1, 11103, Beograd .

Prijavni formular konkursa možete prezeti sa ovog linka!