Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju planinskih trka za 2021. godinu

Osnovnim planinaskim organizacijama (klubovima i društvima), članicama Planinarskog saveza Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU PLANINSKIH TRKA ZA SEZONU 2021.

Poštovani,
Komisija za planinsko trčanje Planinarskog saveza Srbije raspisuje konkurs za organizatore planinskih trka u takmičenju PLANINSKO TRČANJE PSS za 2021.godinu.
Rok za podnošenje prijava je 20.4.2020. godine. Kalendar takmičenja planinskog trčanja za 2021. komisija će predložiti Načelništvu i Upravnom odboru Planinarskog saveza Srbije.

Konkuriše se za planinske trke:
1. TRKA VERTIKALNI KILOMETAR – Planinska trka do 5 km dužine sa usponom od 900-1100 m.
2. NEBESKA STAZA – Planinska trka dužine od 21,1 – 42,2km sa usponom ne manjim od 1000 m, na stazi koja prelazi preko jednog vrha iznad 1500 mnv ili gde deo staze prelazi kotu najmanje visine od 1700 mnv, sa vremenskim limitom za završetak trke.
3. NEBESKA TRKA – Planinska trka dužine od 42,2 – 50km sa ukupnim usponom 1500m., sa vremenskim limitom za završetak trke.
4. ULTRA NEBESKI MARATON – Planinska trka dužine preko 50km sa ukupnim usponom preko 3000m. sa vremenskim limitom za završetak trke i kontrolnom tačkom na drugoj polovini staze na kojoj organizatore trke, takmičare koji nisu u limitu zaustavlja i ne dozvoljava im nastavak takmičenja.
U svim trkama dozvoljena je tolerancija od +/- 5% u dužini i usponu staze.
Podnosioci su dužni da se upoznaju sa Pravilnikom o takmičenju u planinskom trčanju Planinarskog saveza Srbije koji se nalazi na sajtu Planinarskog saveza Srbije.
Popunjeni obrazac sa naznakom KPLT konkurs 2021. pošaljete na e-mail adrese:
– office@pss.rs
– planinskotrcanje@pss.rs

Obrasce obavezno poslati na obe adrese!
Poželjno je poslati propratno pismo sa detaljnijim podacima koji su bitni za organizaciju a ne nalaze se u obrascu, a vas preporučuju za organizaciju (povoljnosti za takmičare).
Poželjno je da se organizatori konsultuju sa Komisijom za planinsko trčanje pre slanja obrasca.

Kompletan konkurs sa detaljnijim uputstvom organizatorima možete pogledati ovde.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.