Planinarski savez Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU JEDNOG KOLA TAKMIČENjA U OKVIRU SLO-HRV-SRB KUPA U DRAJ TULINGU/PENjANjU U LEDU 2019.GODINE

Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu poziva sve klubove/ društva koji su članovi Planinarskog saveza Srbije da konkurišu za organizaciju takmičenja za 2018. godinu sa rokom prijave do 20.04.2018.
Organizator je dužan da takmičenje oganizuje po takmičarskom pravilniku za draj tuling/penjanje u ledu PSS, da na vreme obavesti klubove/društva o održavanju takmičenja, kao i da dostavi izveštaj na za to predviđenom obrascu.
Prijava na konkurs za organizaciju takmičenja dostavlja se na posebnom obrascu, kancelariji Planinarskog saveza Srbije poštom, lično ili e-mail adresom na: office@pss.rs, sa naznakom za organizaciju planinarskih takmičenja.

Poziv za konkurs možete preuzeti ovde.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.

Sportski pozdrav i dobro penjanje želi vam
Ispred komisije za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu
Katarina Manovski, predsednica
Kontakt e-mail: katarinamanovski@yahoo.com