Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju dry tooling takmičenja za 2021.godinu

Konkurs za organizaciju jednog kola takmičenja u okviru Slovenačko – hrvatsko – srpskog kupa u penjanju na ledu / dry toolingu 2021. godine

Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu poziva sve klubove/ društva koji su članovi Planinarskog saveza Srbije da konkurišu za organizaciju takmičenja za 2021. godinu sa rokom prijave do 20.04.2020.
Organizator je dužan da takmičenje oganizuje po takmičarskom pravilniku za draj tuling/penjanje u ledu PSS, da na vreme obavesti klubove/društva o održavanju takmičenja, kao i da dostavi izveštaj na za to predviđenom obrascu.
Prijava na konkurs za organizaciju takmičenja dostavlja se na posebnom obrascu, kancelariji Planinarskog saveza Srbije poštom, lično ili e-mail adresom na: office@pss.rs i drytooling@pss.rs , sa naznakom za organizaciju planinarskih takmičenja.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde. 

Sportski pozdrav i dobro penjanje želi vam
Ispred komisije za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu
Katarina Manovski, predsednica