Planinarski savez Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU DANA PLANINARA SRBIJE 2019.

Na osnovu odluke Upravnog odbora PSS, Komisija za planinarenje i pešačenje PSS raspisuje konkurs za organizaciju DANA PLANINARA SRBIJE u 2019. g.
Organizator DANA PLANINARA SRBIJE treba da obezbedi sledeće uslove :
– realizaciju svih disciplina u planinarsko sportskoj grani
– lokaciju za održavanje Dana planinara (manje posećivana područja planina Srbije),
– tehničke uslove za organizaciju Dana planinara Srbije (objekat i / ili prostor za šatore, mokri čvor,ishrana),
– planinarske staze koje treba obeležiti ili obnoviti,
– planinarska karta terena sa ucrtanim stazama,
– plakat, bedž ili značka, brošura, učesnički karton, pečat Dana planinara Srbije,
– prevoz učesnika i transport opreme,
– kontakt sa pisanim i elektronskim medijima (štampa, radio, televizija),
– kontakt sa lokalnom upravom, donatorima i sponzorima.

NAPOMENA:
– Planinarski savez Srbije će obezbediti sufinansiranje dela troškova
– Prijavljivanje društava za organizaciju Dana planinara Srbije je do 20. aprila 2018. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

KOMISIJA
ZA PLANINARENjE I PEŠAČENjE