Planinarski savez Srbije

Konkurs za finansiranje izgradnje i održavanja staza

U cilju pružanja finansijske pomoći OPO/Klubovina za održavanje i obeležavanje postojećih i projektovanja novih planinarskih terena u 2023. godini, Planinarski savez Srbije, na predlog Komisije za planinarske terene, a na osnovu Pravilnika o raspodeli finansijskih sredstava za obeležavanje planinarskih terena, raspisuje sledeći

K O N K U R S

Planinarski savez Srbije u svom Godišnjem finansijskom planu predviđa određena sredstva za pružanje pomoći OPO/Klubovima za održavanje i revitalizaciju postojećih i projektovanje, izradu i obeležavanje novih planinarskih i pešačkih puteva i drugih planinarskih terena. U cilju racionalne, ravnomerne i pravične raspodele relativno skromnih finansijskih stredstava za ove namene, Planinatski savez Srbije na predlog Komisije za planinarske terene, a na osnovu vežećeg Pravilnika, propisuje sledeće uslove za prijavu OPO/Klubova:

  1.  Dostavljaju Idejni projekat i plan predviđenih radova na obnovi i revitaliuzaciji postojećih ili projektovanja i izrade novih planinarskih terena, sa snimljenim trekovima (elektronski trag), skicama i detaljnim opisom radova po fazama.
  2.  Dostavljaju Plan finansiranja predloženog projekta sa težištem na pribavljenim finansijskim i drugim sredstvima kroz učešće finansiranja od strane lokalne samouprave i kroz druge odobrene projekte za lokalni i/ili regionalni razvoj.
  3. Navode iznos traženih finansijskih sredstava i namena korišćenja istih.
  4. Dostavljaju pisane saglasnosti organa lokalne samouprave (sekretarijat sporta, turizma), Zavoda za zaštitu prirode i kulturno istorijskih spomenika i posebno saglasnosti vlasnika zemljišta preko kojeg se proteže trasa planiranog puta ili lokacija planinarskog terena (Srbijašume, privatni vlasnici, Nacionalni parkovi, verske zajednice i dr.).

Sredstva će se prvenstveno odobravati po postojećem Pravilniku, za započete projekte, za nabavku meterijala za obeležavanje i uređenje planinarskih terena.
Konkursna dokumentacija se dostavnja Kancelariji Planinarskog saveza Srbije, u elektronskom obliku sa skeniranim prilozima traženih saglasnosti.
Pravo učešća na konkursu imaju sve punopravne članice PSS.

Konkurs je otvoren do 1. maja 2023. godine.

Komisija za planinarske terene PSS pri razmatranju pristiglih prijava i donošenju svoga predloga UO PSS, prvenstveno će voditi računa o značaju i mestu predloženih planinarskih i pešačkih puteva u postojećoj mreži puteva i drugih planinarskih terena, kao i o strategiji razvoja mreže planinarskih terena u Republici Srbiji.

Prema Pravilniku, OPO/Klub, kao korisnik odobrene finansijske pomoći je dužan da pri izvođenju planiranih radova pribavi profakturu od strane nadležnog dobavljača, na osnovu koje kancelarija PSS vrši uplatu na račun dobavnjača i da u roku od 45 dana od realizacije uplate, podnese detaljan izveštaj o izvršenim radovima i utrošenim odobrenim finansijskim srdstvima.