Planinarski savez Srbije

Kamp za mlade i perspektivne alpiniste – poziv za učešće

Komisija za alpinizam PSS organizuje kamp za mlade i perspektivne sportiste u disciplini alpinizam.

VOĐE KAMPA:
Slobodan Žarković
Saša Pantelić

CILJ KAMPA:
-Upoznavanje mladih sa istorijom alpinizma, opremom koja se koristi u alpinizmu, načinima i stilovima penjanja u alpinizmu.
-Ciljevi i motivi bavljenja alpinizmom.
-Predavanje na temu:
Motoričke sposobnost i uspeh u penjanju,
Trening i vrste treninga u alpinizmu
Fizička i psihološka priprema penjača
(prof. Saša Pantelić)
-Tehnike i načini postavljanja siguronosne opreme prilikom uspona, -Spasavanje prvog penjača (3 načina),
-Sidrišta u tradicionalnom penjanju,
-Penjanje sportsko opremljenih ili školskih alpinističkih smerova.

OPŠTE:
Na kampu će se obrađivati teme teorijski u vidu predavanja i blok nastavom predavanja i vežbi na terenu koji omogućava optimalan transfer znanja i veština. Neke od tema bile bi demonstrirane a vežbi bi pristupili samo polaznici koji imaju završena najmanje oba osnovna tečaja i odgovarajuće zvanje.
Teorijska nastava realizuje se sa svim polaznicima zajedno, a praktičnu nastavu izvođači nastave realizuju sa svakim polaznikom pojedinačno.
O realizaciji i broju časova praktične nastave koji će biti održani u toku jednog dana, odluku donose izvođači nastave, a na osnovu sopstvene procene postojanja uslova za njenu bezbednu realizaciju.

VREME IZVOĐENJA:
Vreme izvođenja kampa je od 16. do 18. oktobra 2020.god.

NAČIN PREVOZA:
Prevoz će biti organizovan putničkim vozilima ili javnim prevozom.

SMEŠTAJ:
Smeštaj je u motelu Dom-Dom.

CENA:
Učešće će biti sufinansirano iz sredstava KA.
Sufinansiranje se odnosi na: Organizaciju kampa, prevoz učesnika, smeštaj i ishranu.

BROJ I OBAVEZE UČESNIKA:
Broj učesnika je ograničen na 17 (14 + 3 instruktora ili demonstratora).
Kriterijum i rang lista učesnika:
Učesnici moraju biti mlađi od 24 godine života i biti članovi PSS-a. Učesnik može ali i ne mora biti član AO ili AS (tj ne mora obavezno da ima osnovnu alpinističku obuku).
Rang lista se pravi na osnovu godina učesnika, broja članova iz istog AO ili AS, ili PSO, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.
Prednost za učešće na Kampu imaju kandidati sa završenom nekom od alpinističkih obuka
Komisija zadržava pravo da na osnovu uvida u eventualnu penjačku aktivnost prijavljenog kandidata ili učešća u akcijama koje je organizovala KA PSS u 2019. i 2020. god. donese konačnu odluku o prihvatanju učešća na kampu.
U slučaju više prijavljenih učesnika iz jednog AO ili AS, a u skladu sa planinarskom etikom, očekujemo da će načelnici istih odrediti učesnike čije će učešće u kampu mladih biti svrsishodno u izgradnji učesnika kao alpiniste a tim i alpinizma na nivou sekcije ili odseka. U slučaju da je učesnik mlađi od 18 godina, učesnik je dužan da načelniku sekcije ili odseka i vođi kampa, da na uvid potpisanu pismenu saglasnost roditelja o učešću na kampu za mlade.
Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva domaćina kao i vođe akcije.
Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa plaćenom i overenom markicom za tekuću godinu.
Takođe očekujemo da se svi angažuju u okviru svojih mogućnosti što se tiče prevoza i da se prijave vrše uz napomenu da li ste spremni da angažujete sopstveni automobil. Sufinansiranje je moguće samo ako se u automobilu nalaze najmanje 3 učesnika.

PRIJAVE:
Prijave se vrše uz popunjeni registracioni list, na adresu Planinarski Savez Srbije Komisija za Alpinizam Andrićev Venac 2 11000 Beograd i na e-mail komisijazaalpinizam.pss@gmail.com najkasnije do 20.09.2020. god.

Svi učesnici učestvuju na sopstenu odgovornost.

Kompletan elaborat i prijavu za kamp možete pogledati OVDE.