Planinarski savez Srbije

Izveštaj sa TA „37. Uspona na Gudurički vrh“

Uz podršku PSS, PSD „Vršačka Kula“ organizovao je tradicionalnu akciju na Vršačkim planinama pod nazivom

37. Uspona na Gudurički vrh

37. tradicionalna akcija PSD „Vršačka Kula“, pod nazivom „Uspona na Gudurički vrh“, okupila je 81  učesnika iz 7 OPO.

Svi planinari su uspešno i bezbedno prešli  stazu, na kojima su grupe predvodili licencirani vodiči  i članovi društva.