Planinarski savez Srbije

IZVEŠTAJ SA SEMINARA „ISKUSTVA KLUBOVA U RADU SA MLADIM PLANINARIMA“

Datum održavanja: 03. i 04.11.2018. god.
Lokacija: Planinarski dom  „Đorđe Živković“, Grza.
Ukupan broj učesnika seminara: 33

U toku dvodnevnog rada na seminaru  14 planinara/vodiča predstavili su svoja iskustva stečena u toku rada sa mladim planinarima.  Rad je započeo u subotu 03.11.2018.g. 12:00 časova, pojedinačnim predstvaljanjem svih prisutnih. Nakon upoznavanja prisutnima se obratio predsednik Komisije za rad sa mladima Andrej Ivošev i uvodnim izlaganjem predstavio ciljeve PSS, zadatke i dosadašne aktivnosti Komisije.

Prvog dana rada predstavljeno je osam prezentacija, i to:

 • „Pravni okvir rada sa decom“, Neda Milošević, član OU PSS iz PK Borkovac Ruma.
 • „Rad sa mladima PSK Spartak Subotica“, Andrea Štraka, član KM i PSK Spartak Subotica.
 • „Klinci planinci“, Jagoda Noveski, član KM i PK Radnički Beograd.
 • „Iskustva PSK Pobeda u radu sa mladima“, Ranko Kralj, PSK Pobeda Beograd.
 • „Mladi u PK Adrenalin Novi Sad“, Stanislava Sovilj Gmizić PK Adrenalin Novi Sad.
 • „Mala planinarska sekcija – Mali Suvoplaninci“, Tatjana Ljubomirović PD Suva Planina Niš.
 • „Iskustva u radu sa mladima PK Železničar i GSS“, Stefan Marković PK Železničar Niš.

Nakon održanih prezentacija pod tačkom razno, učesnici su diskutovali o onome što se moglo čuti, ali i o ostalim pitanjima u vezi rada sa mladima. Rad je prvog dana završen u 18:30, uz jednu pauzu za ručak.

Drugog dana sa radom se započelo u 09:00 časova obraćanjem predsednika PSS Ise Planića o ciljevima i zadacima PSS, nakon čega su održane još četiri prezentacije:

 • „Rad sa mladima u PK Gučevo iz Loznice“, Marija Katić PK Gučevo.
 • „Prvi planinarski koraci“, Dušica Živković i Ana Palamarević PAK Mosor Niš.
 • „Rad sa mladima PSK Kukavica“, Jelica Sretenović, PSK Kukavica Leskovac.
 • „Podmladak PSK Balkan“, Milanka Arsić i Ljiljana Lazarević, PSK Balkan Beograd.

U diskusiji koja je usledila, učesnici su iskoristili priliku da u direktnom razgovoru sa predsednikom PSS, sportskim direktorom PSS i predstavnicima KM iznesu svoje stavove, predloge i ideje, čuju iz prve ruke o planovima i radu saveza i KM. Seminar je zvanično završen u 12:30, završnim izlaganjem predsednika KM i pozivom na nastavak saradnje svih učesnika.

Komisija je na izdvojenom sastanku donela odluku da će u narednom periodu i dalje raditi na analizi rada klubova sa mladima. Na osnovu zaključaka sa ovog seminara, kao i budućih zaključaka, potrebno je raditi na donošenju strategije i uspostaljanju održivog sistema rada sa mladima u okvirima Planinarskog saveza Srbije.

Komisija za rad sa mladima se zahvaljuje svim predavačima i učenicima na trudu koji su uložili da ovaj seminar protekne u veoma pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, uz poziv na učvršćivanje saradnje između pojedinaca i klubova koji aktivno rade sa mladima i poziv na Republičke akcije za mlade 2019. godine.

Takođe, zahvaljujemo se i domaćinima planinarskog doma „Đorđe Živković“, planinarskom klubu „Javorak“ na gostoprimstvu i zalaganju na obezbeđivanju adekvatnih uslova za rad.

Predsedik komisije za rad sa mladima,
Andrej Ivošev.

Prilozi: