Planinarski savez Srbije

IZVEŠTAJ SA KAMPA ZA MLADE „KABLAR 2018.“

Kamp za mlade „Kablar 2018“ u organizaciji  Komisije za alpinizam Planinarkog saveza Srbije održao se od 19.10 do 21.10.2018 godine u Ovčar Banji. Vođa tabora je bio Obrad Kuzeljević instruktor alpinizma.

Predavač i instruktor na kampu pored vođe tabora Obrada Kuzeljevića, bio je Vojislav Škrbić instruktor alpinizma sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mladima.

 

Učesnici kampa:

1 Obrad Kuzeljević PAK Celtis Sombor; AONS
2 Vojislav Škrbić AO Šabac
3 Milan Tomić PSK Spartak; AS Subotica
4 Sara Pirnat PSK Spartak; AS Subotica
5 Boris Gradinovački AO Avala Beograd
6 Aleksandar Milenković PK Braničevo; AO Požarevac
7 Emilija Mladenović PK Železničar Niš
8 Milica Simić PK Železničar Niš
9 Dajana Kovačević PSD Železničar Novi Sad; AONS
10 Miljan Džudović PSD Železničar Novi Sad; AONS
11 Miloš Milanović PD Kablar; KES Armadilo
12 Milan Makojević PD Kablar; KES Armadilo
13 Milan Žikić OPSD Dragan Radosavljević Zaječar
14 Jovan Šljivić PD Javorina
15 Dragica Šljivić PD Javorina
16 Andrijana Koroman PD Sosana
17 Miloš Šljivić PD Javorina

 

Smeštaj učesnika kampa je bio u domu u Ovčar Banji a prevoz je bio mešovit.

Prvog dana kampa, 19.10.2018 godine, učesnici su dočekani i evidentirani. Nakon večere, učesnici kampa su upućeni na povečerje i odmor od putovanja a teme koje su instruktori trebali predavati to veče ostavljene su za sutradan zbog evidentnog umora učesnika kampa jer su neki od učesnika stigli u kasnim večernjim časovima.

Drugog dana kampa, 20.10.2018 godine, nakon uvodnog predavanja o ciljevima, motivima i načinima penjanja u alpinizmu, svi učesnici kampa izašli su na vežbalište pored pruge, na kome su inače rađene sve vežbe. Stena je opremljena i ima pristup i sa gornje strane što je omogućilo dobar uvid u detalje demonstracije vežbi.

Pre svake vežbe održano je predavanje o samoj vežbi, opremi koja se koristi i čvorovima koji su uključeni u izvođenje vežbe.

Prva vežba sa kojom su se učesnici kampa upoznali, a zatim je i sami pravilno uradili bila je spust niz alpinističko uže (abzajl). Zbog velikog interesovanja za ovu vežbu od strane nekih učesnika, vežba je ponovljena više puta.  Dok je jedna grupa ponavljala vežbu abzajla, druga grupa se upoznavala sa osnovama penjanja i osnovama osiguravanja. Kasnije je i grupa koja je ponavljala abzajl prošla predavanje o osiguravanju i osnovama penjanja sa praktičnim penjanjem sportskog smera.

Prilikom izvođenja vežbe akcenat je bio na bezbednosti. Svi polaznici su na pravi način razumeli cilj i svrsishodnost vežbe što su pokazali kroz aktivnost uradu.

Deo grupe koja je imala završene alpinističke kurseve i stekla pravo na samostalno izvođenje alpinističkih uspona izvršila je nekoliko alpinističkih uspona u bloku donje barijere Kablarske stene pored pruge. Popeti su smerovi Prolećni, Moravski, Jesenji a Milan Tomić i Sara Pirnat su pokušali popeti smer rođendanski tradicionalnim načinom penjanja.

Posle večere zbog evidentnog umora posle napornog dana i dosta odrađenih vežbi, kao i sveukupno odrađenih tema, polaznicima je dat odmor do povečerja i odobren im je odlazak u velnes centar sa termalnom vodom i bazenom, što je bilo prihvaćeno sa oduševljenjem nekoliko polaznika.

Trećeg dana posle doručka a posle uvodnog predavanja izašlo se na vežbalište a tematski i praktično je obrađivana tema samo-spasavanja. U vežbi su učestvovali svi učesnici kampa. Dok se na jednoj tački izvodila vežba samo-spasavanja ostali učesnici su aktivno penjali sportske smerove na istom i susednom bloku. Polaznici su pokazali veliko interesovanje za penjanje smera, a na pravilan način su shvatili svrsishodnost poznavanja tehnike samo-spasavanja.

Grupa polaznika koja je i prethodni dan vršila uspone alpinističkim smerovima i drugi dan je popela neke klasike alpinizma u Ovčarsko Kablarskoj Klisuri i to Ovčarsku prečnicu i multi-pič smer Osu.

Posle ručka pristupilo se sređivanju dokumentacije kako bi učesnici kampa mogli refundirati troškove prevoza.

Zbog prevoza na koji su neki od polaznika kampa morali da idu, pristupili smo kratkoj evaluaciji u vidu pisane ankete. Anketa se odnosila na organizaciju, smeštaj, predavače i predavanja, izbor tema i vežbi. Data je mogućnost primedbi, sugestija i mišljenja o svemu vezanom za kamp.

Kratkim i brzim uvidom u anketu utvrdili smo da je kamp bio pun pogodak, nije bilo nikakvih negativnih primedbi a posebno zadovoljstvo kao predavači osetili smo kada smo kod svih videli želju da se vidimo ponovo na istom ili sličnom kampu a sigurni su i da će aktivno početi, a neki nastaviti da se bave alpinizmom. Interesovanja koja su pokazali kod vežbi i predavanja su garant toga.

Kod realizacije kampa nije bilo poteškoća ili nepredviđenih situacija.

Opšti zaključak svih učesnika kampa je da sa ovom praksom u radu sa mladima treba nastaviti i ubuduće. A moje lično mišljenje je da kod edukovanja mladih trebaju se više angažovati alpinističke organizacione jedinice u svojim mestima, organizujući kampove i radionice na određene teme.

Vođa kampa
Instr. alpinizma
Obrad Kuzeljević