Planinarski savez Srbije

Izdavački savet Planinarskog saveza Srbije – Konkurs

Na osnovu člana 65 st. 1 Statuta PSS i člana 2 Izdavačkih pravila, Izdavački savet Planinarskog saveza Srbije raspisuje

K O N K U R S

Za neobjavljena dela planinarske literature, čije izdavanje doprinosi razvoju planinarstva u Srbiji, kako zbog značaja i važnosti teme, istorijske vrednosti iznetih podataka, obrazovnog ili trenažnog karaktera teksta, dokumentarnosti i zanimljivosti teksta ili naročitog književnog stilskog izraza koji tretira pojedine grane planinarstva.
Planinarski savez Srbije će prihvaćenim radovima pomoći delimičnim ili potpunim učešćem u finasijskim troškovima pripreme, izdavanja, štampanja i plasmana literature.

Uslovi konkursa:
1. Na Konkursu mogu učestvovati članovi i planinarske organizacije PSS.
2. Radovi kojima se može konkurisati za potpuno ili delimično finasiranje moraju tretirati isključivo oblasti planinarstva, odnosno posebnih grana, struka i disciplina značajnih za planinarstvo, kao što su:

 • Planinarski vodiči za pojedina područja, planine, vrhove, stene i sl;
 • Monografije i fotomonografije o pojedinim planinama, njihovim delovima i objektima na njima;
 • Prigodne monografije povodom godišnjice planinarskih društava, za 50 ili više godina rada;
 • Planinarske karte, zbirke skica penjačkih smerova i speleoloških objekata i sl;
 • Stručni priručnici za razne vidove penjanja i kretanja u planinama, omogućavanja boravka u njima, spasavanja i pomoći u planinama;
 • Radovi iz stručnih oblasti koji se odnose na život i kretanje u planinama, primenljivi u planinarstvu (kao što su geologija, speleologija, meteorologija, kartografija, botanika, sportska medicina i sl.);
 • Prevodi strane stručne literature iz oblasti planinarstva;
 • Radovi teorijskog značaja o idejnim, filozofskim, eststskim, socijalnim, pedagoškim i drugim pitanjima planinarstva;
 • Putopisi sa planinarskim sadržajem;
 •  Radovi o srpskoj planinarskoj prošlosti, itd.

3. Nema ograničenja u obimu i formatu rada.
4. Radove dostaviti u digitalnom PDF formatu i jednom štampanom primerku, pripremljeno u formi knjige, sa postavljenim fotografijama u dobrom kvalitetu (obavezno naznačiti autora ili poreklo fotografije). Priložiti stručne recenzije teksta ukoliko postoje.
5. Uz rad, priložiti dokaz o članstvu u PSS kao i kratku planinarsku biografiju autora rada.
6. Na konkursu ne mogu učestvovati radovi koji su na prethodnim konkursima  odbijeni.

Radove dostaviti na adresu:

PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE
-Izdavački savet-
Andrićev venac 2, 11000 Beograd

 • Konkurs je otvoren do 31.03.2023. godine. Izdavački savet će predloge za učešće PSS u finansiranju radova dostaviti Upravnom odboru do 30.05.2023. godine.
 • Obaveza učesnika Konkursa čiji rad bude prihvaćen je da Planinarskom savezu Srbije dostavi 5% ukupnog tiraža izdanja, kao i da na koricama bude znak PSS i napomena da je delo izdato uz finansijsku podršku Planinarskog saveza Srbije.
 • Radovi prispeli na konkurs se ne vraćaju. PSS ima obavezu zaštite i čuvanja odbijenih predloga.

Izdavački savet PSS