Planinarski savez Srbije

Izborni zbor Službe vodiča

NAČELNIŠTVO SLUŽBE VODIČA

Poštovane koleginice i kolege vodiči, Pošto usled pandemijskih okolnosti nismo održali dva redovna Zbora, a umeđuvremenu je na inicijativu UO PSS usvojen inovirani Pravilnik SV, čime je usklađen sa našim višegodišnjim radom, Načelništvo je na sednici održanoj 02.03.2022. godine, donelo odluku o zakazivanju Vanrednog izbornog Zbora Službe.

Zbor će biti održan u planinarskom domu Čarapićev brest na Avali, 14.05.2022. godine, sa početkom u 11 časova.

Predlažemo sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Zbora;
2. Izbor radnih tela:
 Radno predsedništvo – tri člana,
 Verifikaciona komisija – tri člana,
 Izborna komisija – tri člana,
 Zapisničar,
 Dva overivača zapisnika.
3. Izveštaj Verifikaconenkomisije,
4. Usvajanje dnevnog reda,
5. Diskusija o Pravilniku Službe i usvajanje predloga,
6. Izveštaj Načelnika Službe,
7. Diskusija o izveštaju,
8. Usvajanje kandidacionih lista,
9. Predstavljanje izbornih programa kandidata za Načelnika,
10. Izbor načelnika, sekretara i članova Načelništva,
11. Pauza za brojanje glasova,
12. Proglašenje izabranog Načelništva,
13. Razrešenje prethodnog Načelništva,
14. Reč izabranog Načelnika.

Po čl.4. stav 2. Pravilnika SV, Zbor čine svi planinski vodiči PSS sa važećom dozvolom za rad i plaćenom članarinom za tekuću godinu. Zato je neophodno da sa sobom ponesete važeću ID
vodičku karticu sa nalepljenom markicom za 2022 godinu, radi identifikacije i dobijanja izbornog materijala.

Kandidat za Načelnika, može biti vodič, najmanje 1 b kategorije sa važećpm dozvolom za rad i iskustvom vođenja u visokogorstvu ili ekspedicijama od najmanje 10 godina, (čl 8 stav 3 ).
Kandidati za Načelnika predlažu kandidate za sekretare, a izborom Načelnika, izabran je i sekretar, kojeg je on predložio ( član 10 stav 1.).

Sedam članova Načelništva su kandidati sa liste, koji dobiju najveći broj glasova.

Predlozi za kandidatkinje i kandidate, upućeni na mejl adresu Službe: sluzbavodica@pss.rs

kao i eventualni predlozi za izmenu i dopunu Pravilnika Službe, biće primani do kraja aprila 2022 godine i potom objavljeni na sajtu PSS u rubrici Služba vodiča, pod nazivom ,,Zbor vodiča
2022 . najkasnije, sedam dana pre održavanja Zbora, kako bi bilo dovoljno vremena da se otklone greške i odštampaju izborni listići.

Načelnik SV:
Zoran Kontić