Planinarski savez Srbije

Istraživanje “Bol kod planinara“

Poštovani planinari,

Medicinska komisija u okviru PSS želi da Vas pozove na učešće u naučnom, neprofitnom istraživanju “Bol kod planinara“, a koje će, između ostalog, proučavati povezanost tipa ličnosti i osetljivosti na bol.
Istraživanje se obavlja se prvi put u svetu a izvodi se u saradnji sa zvaničnom nacionalnom medicinskom organizacijom Komitet za medicinu u ekstremnim uslovima Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (email: extreme.uais@gmail.com).
Planinari koji žele da učestvuju bi radili jednostavno psihološko testiranje i vrlo kratko, testiranje osetljivosti na bol.
Detaljnije informacije u objavama koje će uslediti.
Svojim učešćem biste doprineli početku postavljanja srpskog planinarenja na mapu naučnog sveta iz ove oblasti.

Medicinska komisija PSS-a