Planinarski savez Srbije

INTERNI KONKURS ZA GENERALNOG SEKRETARA PSS

Planinarski savez Srbije raspisuje – Interni konkurs za popunjavanje jednog izvršilačkog radnog mesta – generalni sekretar PSS.

U razmatranje će se uzimati samo prijave pristigle, na naznačenu adresu, zaključno sa 27. martom 2018. godine.

Tekst konkursa možete pogledati ovde.