Planinarski savez Srbije

FORMIRANjE KNjIGE ČLANOVA PRAVNIH LICA PSS, PLANINARSKIH KLUBOVA, DRUŠTAVA I UDRUŽENjA

U skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o Knjizi članova Saveza i društava u oblasti sporta (MOS, Sl. Glasnik RS od 31.01.2018.) u cilju uređenja i ažuriranja izrade ove Knjige neophodno je uraditi sledeće:

A) Za Knjigu članova PSS (pravnih lica) klubova, društava i udruženja,

dostaviti kancelariji PSS sledeće:

– Obrazac broj 3 (u prilogu) popunjen i potpisan od strane ovlašćenog lica za zastupanje vaše organizacije;

– Kopiju rešenja Agencije za privredne registre – APR (ukoliko je bilo izmena dostavite sve kopije APR, od usvajanja novog Zakona o sportu od 2011. godine ).

– Kopiju Statuta , ukoliko je bilo promena od poslednjeg usvajanja.

B) Za Knjigu članova klubova, društava i udruženja (fizička lica) potrebno je:

– Formirati Knjigu članova (fizička lica) uz korišćenje obrazaca:

– Obrazac br. 1 – Naslovna stranica,

– obrazac br. 2 – Pregled članova društva,

– Obrazac br.4 – Evidencioni list člana fizičkog lica.

Navedene obrasce popuniti za postojeće članstvo i nastaviti sa daljim popunjavanjem Knjige članova za novoprimljene.

Napomena: U sadržaju vaše Knjige članova takođe se prilaže i jedna kopija obrasca broj 3, koji ste dostavili kancelariji PSS za formiranje Knjige članova – društava PSS (pod A).

U prilogu dopisa dostavljamo sve potrebne obrasce (1,2,3,4) kao i pomenuti PRAVILNIK o Knjizi članova udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

Preporučujemo i molimo da odmah pristupite formiranju Knjige članova u skladu sa zahtevima prosleđenim iz Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije, u cilju konačnog uređenja jedinstvene Evidencije članova – pravnih i fizičkih lica u sportu Srbije.

Pravilnik o knjizi članova, sportskih udruženja, društava i saveza.
Dopis predsednika PSS
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4

PREDSEDNIK PSS

Iso Planić