Planinarski savez Srbije

Druga redovna godišnja Skupština XXII saziva PSS

Druga redovna godišnja Skupština XXII saziva Planinarskog saveza Srbije održaće se u subotu, 07. marta 2020. godine.

Skupština će se održati u Aranđelovcu u Dvorani Park (bioskop), ul. Knjaza Miloša 293 sa početkom u 12 časova.

Registracija delegata će se obaviti od 11 do 12 časova.

Predstoji provera koji su klubovi/društva u statusu redovnih članova (sa pravom glasa) i statusu pridruženih članova (koji prisustvuju radu Skupštine, bez prava glasa).
Posle provere broja prodatih markica za prošlu i ovu godinu za sve naše članice, kao i utvrđivanja drugih kriterijuma kojima se određuje broj delegata sa pravom glasa po Statutu, utvrdiće se konačan broj delegata za svaku osnovnu organizaciju (pravila u prilogu).
Na osnovu ovih parametara, biće dostavljena ovlašćena punomoćja svim klubovima i društvima koje delegati društava/klubova overene donose na Skupštinu.
Kao i prethodnih godina biće organizovan besplatan prevoz na i sa Skupštine, kao i ručak posle sednice Skupštine.
Sve naredne informacije biće dostavljene u drugom obaveštenju.

Zapisnik sa druge redovne godišnje skupštine XXII saziva možete pogledati OVDE.

Pozivno pismo možete pogledati ovde.

Saziv za skupštinu i dnevni red možete pogledati ovde.

Statutarne obaveze i prava predstavnika možete pogledati ovde.

Poslovnik o radu skupštine možete pogledati ovde.

Poziv za dostavljanje predloga za izmenu predloga Statuta možete pogledati ovde.

Predlog Statuta možete pogledati ovde. 

Broj delegata OPO možete pogledati ovde.

Vreme i mesto polaska prevoza ka Aranđelovcu po gradovima: