Planinarski savez Srbije

DRUGO POZIVNO PISMO – Otvoreno prvenstvo Beograda u drajtulingu

Otvoreno prvenstvo Beograda u drajtulingu
– Drajtuling Festival –

DRUGO POZIVNO PISMO

Pozivamo sve zainteresovane draj tulere, alpiniste i sportske penjače da uzmu učešće u Otvorenom prvenstvu Beograda u drajtulingu.

U okviru takmičenja organizuje se i Drajtulingl Festival u kome mogu da učestvuju svi zainteresovani i oprobaju se u ovoj disciplini.

Organizatori su Komisija za ledno penjanje i drajtuling PSS-a, SPK „Vertikal“, Beograd i Planinarski savez Beograda.

Datum održavanja je, nedelja 03.12.2023. godine na Adi Ciganliji (veštačka stena SPK „Vertikal“). Kvalifikacioni smerovi za učesnike koji nisu do sad učestvovali na drajtuling takmičenjima mogu penjati na veštačkoj steni na Adi svaki dan počev od 4.11.2023 ili na sam dan takmičenja u vremenu od 11 – 12 čas. (prijave za penjanje kvalifikacionih smerova – vertikalbg@gmail.com ili na 064/1313109).

Program takmičenja:
10.30 – Registracija takmičara
11.00 – Otvaranje takmičenja
15.00 – Proglašenje pobednika

Za takmičenje su pripremljena dva smera (jedan kvalifikacioni i jedan finalni). Obezbeđenje je na „top-rope“)

SPK Vertikal
Slavo Gluščević

GRADSKI SEKRETERIJAT ZA OMLADINU I SPORT GRADA BEOGRADA DOPRINELI SU U ZNAČAJNOJ MERI REALIZACIJI NAŠIH PROJEKATA OBEZBEĐENjEM NEOPHODNIH SREDSTAVA ZA NjIHOVO FINANSIRANjE.