Planinarski savez Srbije

DRAJ TULING (DRY TOOLING) AKADEMIJA 2017.

Na Zagorju na Savi, u Sloveniji, održaće se u periodu od 14. do 15. oktobra draj tuling akademija u organizaciji Planinarske zveze Slovenije i Hrvatskog planinarskog Saveza.

Planinarski dom Gore

Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu Planinarskog saveza Srbije upućuje poziv svim zainteresovanim penjačima, članovima klubova i društava Planinarskog saveza Srbije za učešće na Draj tuling akademiji koja će se održati od 14. do 15. oktobra u Sloveniji, na Zagorju na Savi. Smeštaj učesnika će biti organizovan u planinarskom domu Gore. Prevoz je sufinansiran od strane Komisije a pravo na sufinansiranje troškova puta imaju prošlogodišnji takmičari na otvorenom Slo-Hr prvenstvu u draj tulingu, osvajači prva tri mesta u obe kategorije na promotivnom draj tuling takmičenju (mart, Ovčar banja). Troškove smeštaja učesnici pokrivaju sami.

Broj učesnika nije ograničen. Prevoz će biti organizovan u zavisnosti od broja prijavljenih.

Snimci sa prošlogodišnje radionice (foto: Vili Guček)

Program događaja:

Subota, 14. Oktobar
• Sastanak na penjalištu Znojile, penjanje do 15 ili 16 časova, ručak
• 17 časova- demontracija tehnike draj tulinga u zatvorenom prostoru
• 20 časova- predavanje Janeza Svoljšaka u planinarskom domu Gore
Nedelja 15.oktobar
• Podela u 2 grupe ( iskusniji i početnici) i penjanje na obližnjim penjalištima
Radionicu će voditi Mario Musulin (Hrvatska), Damir Behlić (Hrvtska), Janez Svoljšak (Slovenija).
Organizator: Vili Guček 041 821 677 , vili.gucek@gmail.com
Prijave su obavezne na e-mail: office@pss.rs i katarinamanovski@yahoo.com najkasnije do ponedeljka 9.oktobra.

Zvanično pozivno pismo možete pogledati ovde.