Planinarski savez Srbije

DRAGAN BOŽOVIĆ DOBITNIK POVELJE ZA PLANINARSKO DELO

Dragan Božović dobitnik je najvišeg priznanja Planinarskog saveza Srbije, „Povelje za planinarsko delo.“ koja se dodeljuje za posvećenost ideji planinarskog pokreta i višedecenijski plodan rad na razvoju planinarstva u Srbiji. Povelja mu je dodeljena na predlog Planinarsko-smučarskog kluba „Avala“ i uručena je na otvaranju akcije „Dani planinara Srbije“ u Pribojskoj banji 1.07.2017.

Dragan Božović

Dragan Božović je član planinarske organizacije od 1959. godine. Višegodišnji je predsednik PSD „Avala“. Za predsednika Planinarskog saveza Srbije izabran 1993. godine.  U ovim teškim vremenima, Dragan Božović je, rukovodeći radom Upravnog odbora, uspeo da ostvari uslove za obnovu rada Saveza i planinarske organizacije. Uspostavlja saradnju sa Ministarstvom za omladinu i sport, Sportskim savezom Srbije i drugim institucijama od značaja za rad Saveza.

Ukupnim radom, inicijativom i konkretnim predlozima, Dragan Božović je dao značajan doprinos radu koji je rezultirao donošenjem Programske orijentacije u dvadeset tačaka, koju je Skupština usvojila 1997. godine, kada je ponovo izabrala Dragana Božovića za predsednika.

Pored aktivnosti u PSD „Avala“, PSB-a i PSS-a, Dragan Božović je bio i član Upravnog odbora PSJ. a u dva i po mandata i član Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije i  zalaganjem je doprineo  unapređenju  statusa i visoke kategorije planinarskog sporta i Planinarskog saveza među ostalim sportovima i granskim sportskim savezima.