Planinarski savez Srbije

Detaljan pregled obrazovanja, sportskih i stručnih zvanja, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu za sportsku granu planinarstvo

STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA

1. Osnovna planinarska obuka

– osnovna planinarska obuka

2. Početna planinarska obuka

– početni alpinistički tečaj
– obuka za sportskog penjača pripravnika
– uvodna speleološka obuka
– osnovna speleološka obuka
– obuka za visokogorce

3. Napredna planinarska obuka:

– napredni alpinistički tečaj
– obuka za sportskog penjača
– obuka za vodiče u neuređenim pećinama
– obuka tehničkog opremanja speleoloških objekata
– obuka mapiranja speleoloških objekata
– obuka osnova spasavanja i prve pomoći u speleološkim objektima
– obuka za markirante
– obuka za vodiče pešačkih tura
– obuka za vodiče 3. kategorije
– obuka za vodiče 2. Kategorije
– obuka za vodiče 1. kategorije
– obuka za vodiče na osiguranim penjačkim putevima
– lavinski tečaj
– lednički tečaj

4. Stručno osposobljavanje:

– obuka za instruktore sportskog penjanja
– obuka za zvanje instruktor alpinizma
– obuka za instruktora speleologije
– obuka za planinarskog vodiča – instruktora
– obuka za sportske stručnjake iz oblasti sportske grane planinarstvo
– obuka za sportske spasioce
– obuka za sudije
– obuka za delegate
– obuka za menadžere u sportu


SPORTSKI STRUČNJACI

1. Trener

– A dozvola za rad
– B dozvola za rad
– C dozvola za rad
– POČASNA dozvola za rad

2. Sportski vodič

– vodič pešačkih tura
– planinarski vodič 3. kategorije
– planinarski vodič 2. kategorije
– planinarski vodič na opremljenim planinarskim putevima
– planinarski vodič kroz kanjone
– planinarski vodič 1.b kategorije
– planinarski vodič prve kategorije

3. Sportski instruktor

– planinarski vodič – instruktor
– instruktor alpinizma
– instruktor speleologije
– instruktor sportskog penjanja na prirodnoj steni


STRUČNJACI U SPORTU

1. Sudija

– sudija
– nacionalni sudija
– međunarodni sudija

2. Delegat

– planinarenje
– sportsko penjanje na prirodnoj steni
– planinarska orijentacija
– treking liga / planinsko trčanje
– penjanje u ledu i draj tuling

3. Sportski menadžer

– sportski menadžer specijalista
– sportski menadžer
– operativni sportski menadžer


SPORTSKA ZVANJA

Vrhunski sportista

– Vrhunski sportista – zaslužni sportista
– Vrhunski sportista – međunarodni rang
– Vrhunski sportista – nacionalni rang

Seniori

– Sportista 1. seniorskog ranga
– Sportista 2. seniorskog ranga
– Sportista 3. seniorskog ranga

Juniori

– Sportista 1. juniorskog ranga
– Sportista 2. juniorskog ranga
– Sportista 3. juniorskog ranga


STRUČNA ZVANJA

Služba vodiča PSS

– Vodič pešačkih tura PSS
– Planinarski vodič 3. kategorije
– Planinarski vodič 2. kategorije
– Planinarski vodič 1. kategorije
– Vodič na osiguranim penjačkim putevima
– Planinarski vodič – instruktor

Markiranti

– Markirant
– Samostalni markirant
– Instruktor markirant

Speleologija

– Pećinar
– Vodič u neuređenim pećinama
– Speleolog – pripravnik
– Mlađi speleolog
– Speleolog
– Instruktor speleologija

Alpinizam

– Mlađi alpinistički pripravnik
– Stariji alpinistički pripravnik
– Alpinista
– Instruktor alpinizma

Sportsko penjanje na prirodnoj steni

– Sportski penjač pripravnik
– Sportski penjač
– Uređivač sportsko – penjačkih smerova u prirodi
– Instruktor sportskog penjanja
– Trener sportskog penjanja