Planinarski savez Srbije

Alpinistički tabor Visočica 2022.

K    O   N   K   U   R   S

 za učešće na alpinističkom taboru „Seminar penjanja u ledu i turno skijanja Visočica 2022.

ORGANIZATOR: Alpinistički odsek Avala i KA PSS
VOĐA TABORA: Slobodan Žarković
CILj TABORA: Penjanje leda, penjanje strmih snežnih i zaleđenih padina nagiba 45% do 75%, kombinovano penjanje.
 
U izbor ulaze samo penjači koji su predali penjačke kartone Komisiji za alpinizam. Prednost imaju penjači sa overenim zvanjima za 2022. godinu.

VREME IZVOĐENјA TABORA: 12-16.02.2022. godine

NAČIN PREVOZA: Prevoz će biti u sopstvenoj režiji, automobilima ili sredstvima javnog prevoza. Pre polaska obavezno se informisati o uslovima ulaska u Bosnu.
SMEŠTAJ: Smeštaj rezervisati u planinarskom domu Vrela, isklјučivo putem mejla. Cena smeštaja je 10€ za noć
CENA: Troškove snose sami učesnici.
BROJ UČESNIKA: Ograničen na 15 penjača.

Kriterijumi i rang lista učesnika: minimalno zvanje mlađi alpinista pripravnik. U tom slučaju, klubovi, odseci i sekcije koji šalјu mlađe alp.pripravnike moraju da zaduže min. 1 (jednog) iskusnijeg penjača na 2 (dva) neiskusna u skladu sa alpinističkim pravilnikom PSS-a.
Rang lista se pravi na osnovu alp. kartona 2020 – 2021.

Učesnici su u obavezi da najave svoje uspone dan ranije i vode dnevni izveštaj uspona, ukupni izveštaj ostvarenih uspona, kao i da prilože 10 do 15 fotografija sa istih (fotografije se šalјu na mejl KA PSS). Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva organizatora i vođe akcije.

Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa overenom markicom za tekuću godinu i popunjenu izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti.

PRIJAVA: Prijava se vrši uz popunjeni registracioni list, izjavu o rizicima i preuzimanju odgovornosti,  dostavlјanje penjačkih kartona za period  2020 – 2021. godina na e – mail adresu slobodan.zarkovic@gmail.com 7 dana pre početka tabora.

Informacije na broj telefona 063 8108 512 Slobodan.

Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost.

Program tabora, kao i ostale bitne informacije možete pogledati OVDE