Planinarski savez Srbije

Svetlana Vuković

Klub
Ljeskovac ŽKP

Nikole Tesle 1, 31330 Priboj
+ 381 64 28 60 111
www.ljeskovacpriboj.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2017
Telefon064 583 80 97
E-mailvukovic.svetlana64@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---