Planinarski savez Srbije

„Ljeskovac” ŽKP

Grad: Priboj
Adresa: Proleterska 61, 31330 Priboj
Email: zkp.ljeskovac@gmail.com
Telefon: + 381 64 28 60 111