Planinarski savez Srbije

Slavica Milošević

Klub
Tornička Bobija PK

Vojvode Mišića 89, 15320 Ljubovija
+381 60 381 62 01

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2019
Telefon069 769 990
E-mailslavica.milosevic.sm76@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---