Planinarski savez Srbije

„Tornička Bobija“ PK

Grad: Ljubovija
Adresa: Vojvode Mišića 89, 15320 Ljubovija
Email: pktornickabobija@gmail.com
Telefon: +381 60 381 62 01