Planinarski savez Srbije

Petrović Vuk

Klub
Crni vrh PSD

Nikole Pašića 44 19210 Bor (poštanski fah 24)
+38160 02 72 707; +38160 04 80 732

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---