Planinarski savez Srbije

Crni vrh PSD

Grad: Bor
Adresa: Nikole Pašića 44 19210 Bor (poštanski fah 24)
Email: gajicborko55@gmail.com
Telefon: +38160 02 72 707; +38160 04 80 732