Planinarski savez Srbije

Mala staza 15 km

Region1 - Vojvodina
Oznaka1-2-1
Planina/predeoCarska bara
Društvo/klub
Zrenjanin KP

Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
+38160 0160 264 ; +38164 2322 651
http://www.kpzrenjanin.org.rs/

Karta---
Dužina (km)15,3
Vreme obilaska (h:min)4:00
Početak stazePristanište na Starom Begeju, 71,80 m
Kraj stazePristanište na Starom Begeju, 71,80 m
Visinska razlika: uspon/spust (m)63/63
Opis
 • - od starta - pristaništa - turistički punkt obeležen sa “i”na karti, se kreće 200 m do asfaltnog puta na nasipu.
 •  - na asfaltnom putu skreće se levo i ide prema selu Belo Blato u dužini 700m
 •  - sa asfaltnog puta se skreće levo kod napuštene čuvarnice  na prvi nasip sa leve strane
 •  - ide se nasipom 3050 m , po kolskom putu (sa leve strane se proteže Carska bara, a sa desne Botoški rit).
 •  - na kraju Carske bare (KT.1) silazi se sa nasipa i skreće desno poljskim putem prema selu Belo Blato (put pred selom je makadamski)
 •  - do sela se ide 1150 m
 •  -kada se dođe do sela skreće se desno u prvu obodnu ulicu и produžava 100 m do prve raskrsnice
 •  - na prvoj raskrsnici skreće se levo i prati se pravac ulice u dužini 1100 m
 •  - na kraju ulice t.j na šestoj raskrsnici skreće se levo i posle 100 m sa leve strane nalazi se etno-salaš mala Lujza (KT.2) - voda sa česme, pića po restoranskim cenama, upotreba WC-a)
 •  - kada se izađe iz dvorišta salaša skreće se levo, produžuje 50 m, do prve raskrsnice, gde se skreće desno, pa prevlakom između jezera Mika i jezera Koča u dužini od  1350 m do poteza ek.Šuvajka
 •  - po prolasku prevlake skreće se desno i nastavlja slabo definisanim poljskim putem kroz pašnjake (za orijentaciju sa desne strane je obodni kanal i  iza njega posle pojasa trske 100-200 m nalazi se jezero Koča)
 •  - posle 2750 m od Šuvajke sa leve strane ostaje Novo jezero
 •  - 500 m posle Novog jezera skreće se na raskrsnici desno preko mostića, prema mlinu 
 • - do mlina koji je sa desne strane puta dolazi se posle 350 m.
 •  - kod mlina je (KT.3) – mogućnost odmora u hladovini na klupama, pijaća voda sa česme
 •  - od mlina se nastavlja preko prevlake između jezera Koča i Belog jezera i posle 1350 m izlazi se na nasip sa asfaltnim putem
 •  - na sfaltnom putu skreće se levo
 •  - posle 2000 m sa asfaltnog puta skreće se desno prema pristaništu i cilju 
Težina stazelaka
Uređenostdobro uređena i markirana
Vrsta markacijepropisna planinarska (crveno-bela)
Značajni lokaliteti
 • Specijalni rezervat prirode "Carska bara"
 • Spomenik prirode "Stari dud" u Belom Blatu
 • Naselje na stazi: Belo Blato
 • Na trasi izvori pitke vode iz vodovoda i bunara
 • Privatni smeštaj u Belom Blatu
 • Na trasi hotel "Sibila"
Smeštaj i snadbevenost---
Napomena
 • Stazu je trasirao Milan Milojević 2013. godine.
 • Poslednji put staza je markirana 2021.
GPX Preuzmi   |    Pogledaj u novom prozoru
Fotografije
Skraćenice---
Mapa---