Planinarski savez Srbije

Janković Selena

Ime kluba
Crni vrh PSD

Nikole Pašića 44 19210 Bor (poštanski fah 24)
+38160 04 80 732

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010.
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---