Planinarski savez Srbije

Đurić Jelena

Klub
Avala PD

Murska 14, 11000 Beograd
+38111 386 00 64 ; +38160 04 28 252,
http://www.avala.club/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---