Planinarski savez Srbije

Fruška gora

Fruška gora je ostrvska planina u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Srbiji, Vojvodini, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarsko-sremsku županiju. Naziv Fruška gora u svom pridevskom obliku nosi etnik Frug i na taj način čuva uspomenu na jednu etničku zajednicu koje odavno nema. Nalazi se u blizini Novog Sada i Beograda i saobraćajno je veoma pristupačna. Duž gotovo celog grebena pruža se grebenski put probijen u vreme Eugena Savojskog krajem 17. veka za potrebe odbrane od Turaka.
Prostire se pravcem istok-zapad dužinom od oko 78 km i širinom od 12 do 15 km, sa površinom od oko 500 kvadratnih kilometara. Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji.
Izgrađena je od raznovrsnih stena: škriljaca, serpentina, granita, bazalta, andezita, dacita, krečnjaka, konglomerata, neogenih glina, peskova i lesa. Ona je niži horst i lakolit. Svrstavamo je u unutrašnje Dinaride, ili po novijim shvatanjima u Vardarsku zonu. Predstavlja zaostali deo duboko potonulog panonskog kopna koje je tokom neogena činilo pučinsko ostrvo Panonskog mora. Tokom kvartara vetrovi su na njenim padinama nataložili les.
Od deset vrhova viših od 500 metara najviši je Crveni čot (540 m).
Zapravo se najviši vrh nalazi u reonu vojnog objekta na poziciji: 45009.414‘ N i 19°42.569′ i nije dostupan planinarima. Svima dostupna kota kod tornja niža je od najvišeg vrha za preko dva metra. Najviši vrh se nalazi oko 670 metara severno od tornja (538 metara n.v.). Dve kote spaja jedva primetno sedlo na širokom bilu. Prema prominenciji koja iznosi oko 10 metara kota 538 m (Toranj) ne bi mogla imati status nezavisnog vrha i ne bi ni trebala biti na ovom spisku. Razlog zbog kojeg je ovde je njena posećenost i činjenica da je dostupna planinarima.

Vrh Planina ili predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Crveni čot (vojni) Najviši čot Fruška gora 540 45⁰09.414‘ 19°42.569′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
2 Crveni čot Fruška gora 538 45⁰09.064‘ 19°42.69′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
3 Pavlasov čot Fruška gora 531 45⁰09.261‘ 19°43.063′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
4 Isin čot Fruška gora 522 45⁰09.159‘ 19°43.82′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
5 TV toranj Fruška gora 516 45⁰09.494‘ 19°51.754′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
6 Crvena krečana Fruška gora 512 45⁰09.509‘ 19°44.114′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
7 Iriški venac spomenik Fruška gora 509 45⁰09.163‘ 19°50.412′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
8 Ledinački crni čot (Kraljeva stolica) Fruška gora 507 45⁰09.435‘ 19°48.635′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
9 Ledinačka kapija (Kraljeva stolica) Fruška gora 503 45⁰09.371‘ 19°49.251′ 378 3 Novi Sad Vojvodina
10 Stolovi (Astal ili Pletena anta) Fruška gora 500 45⁰09.566‘ 19°52.567′ 378 3 Novi Sad Vojvodina

Fotografija 1. – Fruška gora mapa

Fotografija 2. – Isin čot, Fruška Gora

Fotografija 3. – Pavlasov čot 531m, Fruška Gora

Fotografija 4. – Crveni čot 538 m

Fotografija 5. –  Crveni čot 538 m

Fotografija 6. –  Crveni čot (vojni) 540 m Fruška Gora