Planinarski savez Srbije

Rudnik

Prostire se između Gornjeg Milanovca i Topole i najviša je planina Šumadije (Cvijićev vrh, ranije Veliki Šturac, 1132 m). Diže se severozapadno od Kragujevca, skoro u sredini Šumadije. Predstavlja njen hidrografski čvor, razvođe prema slivovima Save, dveju Morava i Kolubare. Prostire se pravcem zapad-istok u dužini od 40 km sa širinom od oko 20 km. Osim najvišeg vrha planina ima još osam vrhova viših od 1000 metara. Rudnik je okružen drumovima. Zapadno je Ibarska magistrala, severnim delom prolazi drum Kragujevac-Aranđelovac, a južnim Kragujevac-Gornji Milanovac.

Naziv potiče od ruda, pre svega olova i cinka. Planina je izgrađena od škriljaca, krečnjaka i fliša koje probijaju eruptivi. Stenoviti i za planinare atraktivni vrh Ostrovica (758 m) je izgrađen od riolita i ima oblik paleovulkanske kupe. Idući prema severu planine šumadijske grede su sve niže.

Rudnički kraj je imao značajnu ulogu u istoriji Srbije 19. veka. Tu su centri oba Srpska ustanka protiv Turaka: Orašac Prvog , a Takovo Drugog.

Od planinarskog dom “Toma Kuruzović“ koji se nalazi kraj naselja Rudnik polaze dobro obeležene planinarske staze ka planini.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Cvijićev vrh (Veliki Šturac) Rudnik 1132 44⁰07.867‘ 20°32.426′ 480 3 Kragujevac Šumadija
2 Srednji Šturac Rudnik 1113 44⁰07.722‘ 20°31.546′ 480 3 Kragujevac Šumadija
3 Javor Rudnik 1107 44⁰07.339‘ 20°33.05′ 480 3 Kragujevac Šumadija
4 Molitve Rudnik 1096 44⁰06.916‘ 20°33.179′ 480 3 Kragujevac Šumadija
5 Banetov vrh Rudnik 1089 44⁰07.696‘ 20°33.057′ 480 3 Kragujevac Šumadija
6 Mali Šturac Rudnik 1058 44⁰07.922‘ 20°31.12′ 480 3 Kragujevac Šumadija
7 Paljevine Rudnik 1052 44⁰08.099‘ 20°33.463′ 480 3 Kragujevac Šumadija
8 Marjanac Rudnik 1029 44⁰08.301‘ 20°32.256′ 480 3 Kragujevac Šumadija
9 Tavan Rudnik 1007 44⁰08.913‘ 20°33.891′ 480 3 Kragujevac Šumadija
10 Javor Rudnik 927 44⁰08.719‘ 20°32.026′ 480 3 Kragujevac Šumadija
11 Kurjak Rudnik 924 44⁰09.363‘ 20°33.622′ 480 3 Kragujevac Šumadija
12 Suvi grmovi Rudnik 920 44⁰05.504‘ 20°32.414′ 480 3 Kragujevac Šumadija
13 Veliki laz Rudnik 909 44⁰04.892‘ 20°32.75′ 480 3 Kragujevac Šumadija
14 Sama bukva Rudnik 863 44⁰06.464‘ 20°35.614′ 480 3 Kragujevac Šumadija
15 Gradina Rudnik 830 44⁰04.463‘ 20°33.048′ 480 3 Kragujevac Šumadija
16 Garevica Rudnik 829 44⁰08.151‘ 20°35.434′ 480 3 Kragujevac Šumadija
17 Ramaćki visovi Rudnik 813 44⁰06.455‘ 20°39.999′ 480 3 Kragujevac Šumadija
18 Ostrovica Rudnik (Zagrađe) 758 44⁰10.136‘ 20°27.632′ 479 4 Lazarevac Šumadija
19 Božurova glava Rudnik 723 44⁰05.974‘ 20°38.828′ 480 3 Kragujevac Šumadija
20 Teovac Rudnik 653 44⁰11.949‘ 20°27.366′ 479 4 Lazarevac Šumadija
21 Krš Rudnik (Zagrađe) 620 44⁰10.601‘ 20°26.815′ 479 4 Lazarevac Šumadija
22 Gradska gora Rudnik (Zagrađe) 619 44⁰11.254‘ 20°26.173′ 479 4 Lazarevac Šumadija
23 Topovište Rudnik 609 44⁰11.153‘ 20°27.795′ 479 4 Lazarevac Šumadija
24 Brakovića brdo Rudnik 606 44⁰02.718‘ 20°33.817′ 480 3 Kragujevac Šumadija
25 Gornji Vučjak Rudnik 582 44⁰07.625‘ 20°43.47′ 480 3 Kragujevac Šumadija
26 Jelenac Rudnik 570 44⁰08.571‘ 20°41.274′ 480 3 Kragujevac Šumadija
27 Popovo brdo Rudnik (Zagrađe) 552 44⁰11.143‘ 20°25.264′ 479 4 Lazarevac Šumadija
28 Krnja jela Rudnik 539 44⁰12.474‘ 20°26.103′ 479 4 Lazarevac Šumadija
29 Glavica Rudnik 538 44⁰10.690‘ 20°34.992′ 480 3 Kragujevac Šumadija
30 Kovilovica Rudnik 525 44⁰08.426‘ 20°42.479′ 480 3 Kragujevac Šumadija

Fotografija 1. – Rudnik mapa

Fotografija 2. – Pogled na Veliki Sturac ili Cvijicev vrh 1132 m na Rudniku

Fotografija 3. – Rudnik -Cvijićev vrh ili Veliki Šturac

Fotografija 4. – Ostrovica