Planinarski savez Srbije

Шар планина

Било Шаре је и широка површ висине 2000 – 2200 m са које се диже више планинских врхова. Шар планина се простире од Kачаничке клисуре на североистоку до горњег тока Радике и Врутока на југу у дужини од око 85 km док њена ширина износи до 25 km. Иако нема оштре врхове који парају небо, она је за балканске услове висока планина са знатним простирањем. Kао гранична планина већим делом припада Северној Македонији у којој се налази и највиши врх. Име је добила по шаренилу, да ли због снега који до у касно лето шара њене падине или можда због шаренила сивкастог камена и зелених, травом обраслих пашњака. Орографски се пружа на два правца, део била од Љуботена до Kараниколе пружа се правцем североисток-југозапад, док други део, од Kараниколе до горњег тока Радике и Врутока, има правац север-југ. Овај други је знатно разуђенији, па поједини делови стварају утисак засебне целине и као такви носе локалне називе: Бродска планина, Рудока, Враца, Радика итд. Геолошку грађу у основи чине старопалеозојски шкриљци и пермски пешчари. Преко шкриљаца су наталожени млађи мезозојски кречњаци. На Шари има 25 врхова изнад 2500 метара (на списку врхова побројано је 15 врхова виших од 2500 метара на територији Србије), 25 сталних и 14 повремених ледничких језера. Национални парк Шар планина је проглашен 1986. године на 39 000 ha. Познат је по шумама мунике, бора и смрче као и по балканском рису. Највиши врх је Титов врх 2748 m и налази се у потпуности у Северној Македонији. Стари назив врха је Велики Турчин, а између два светска рата једно време носио је назив Александров врх. Предмет је интересовања научника још од 19. века. Остало је записано да је геолог Јован Жујовић, будући први председник Српског планинског друштва 1890. године предводио екскурзију на Шару у којој је учествовао и Јован Цвијић, тада ’’ученик географије у Бечу’’.

Велика Рудока (Rudoka e Madhe) 2658 m

Велика Рудока (Или краће-Рудока) је највиши врх Србије и Kосова и Метохије. Врх је име добио по рудом (коврџавом, кудрастом) јагњету, кажу локални познаваоци планине. Помиње се и назив: Maja e Njeriut (Врх човека) на албанском језику, али он није опште прихваћен, новијег је датума и представља покушај промене имена врха.  Kота којом је на карти ВГИ 1:25000 означен врх налази се око 60 метара северозападно од граничног камена. Ипак, недвосмислено је јасно да је у кругу од више стотина метара гранични камен постављен на највишој тачки. Према томе, гранични камен је постављен на највишој тачки Велике Рудоке. Пошто је највиша тачка виша од позиције на којој се налази кота 2658 m, вероватно је врх висок 2660 m. Тај податак се може пронаћи и на Википедији.

Успон са стране Северне Македоније је најбезбедније започети из села Ломница (940 m н.в.) до којег долази асфалтни пут од села Неготино и Гостивара. Од села до врха води слаба маркација и стаза која има висинску разлику од преко 1700 метара. Дужина стазе је 10,5 km наравно у једном правцу. Уз стазу извора има на више места, а на 2160 m налази се Црно језеро изузетне лепоте. Шуме престају изнад 1600 метара па се са травом покривених падина Шаре пружа изузетан поглед преко Полога, котлине у којој су се сместили Тетово и Гостивар. Врх је на македонској граници па је јасно обележен граничним каменом.

Пескови 2651 m

Локални становници врх зову и Бистра, јер је највиши врх у изворишном делу две Бистрице: Призренске на северу и Вардарске на југу. Овај високи део Шар-планине има изражен узан нерашчлањен гребен, налик крову, који на дужини од 600 метара има надморску висину између 2620 и 2650 m٭. На врх се једноставно пење са превоја Превалац (1515 m) који се налази на друму Призрен-Штрпце.

٭          (лексикони националних паркова Србије: Шар-планина)

Језерски врх 2586 m

Има облик тростране пирамиде коју са две стране чине одсеци (ка северу) док је трећа, јужна македонска страна широка падина са уравнотеженим падом од 30°. Врх је издигнут 100 метара релативне висине у односу на гребен.

Црни врх 2585 m

Врх на средишњем делу гребена Шар-планине, назив је добио по тамној боји, доминантној на северној страни, коју чине највећи одсеци на Шар-планини. Врх има облик четворостране пирамиде, од чега су три стране стеновити голи одсеци, а четврта, јужна страна (у Северној Македонији), са падом од 15° најшира је и обрасла ниском планинском травом. Врх је изграђен од три врсте стена различите отпорности, што га издваја од осталих делова планине. Најближи град из којег започиње приступ врху је Призрен из Метохије или Тетово из Северне Македоније. До врха се иде гребеном који је веома узан, а стране су веома стрме.

Вртоп 2555 m

Формиран у облику пирамиде, изграђен од кречњачких стена, нетипичних за Шар-планину.

Kобилица 2528 m

Врх на централном делу главног гребена, изграђен од тријаских кречњачких стена, а западни део врха од слојевитих стена. Западно од Kобилице је врх Трескавац, саставни је део главног гребена. Kобилица је најкршевитији део шарпланинског гребена, тешко проходан за пешаке. Из тог разлога пешачка стаза по гребену обилази овај део са јужне стране врха и гребена.

Kућингледски врв (Пирибег) 2524 m

Kућинагледски врх близу је скијашког центра Брезовица (око 4 километра пешачком стазом). Стране ка Северној Македонији имају уравнотежен пад, а ка Србији је то одсек висине 200 метара. Непосредно испод врха, са падине Пирибрег полази скијашка стаза која води до туристичког насеља.

Љуботен 2498 m

Најисточнији врх на висини изнад 2000 метара. Врх има облик тростране пирамиде. У односу на долину Лепенца Љуботен је издигнут 2000 метара. Представља један од најуочљивијих врхова Шар-планине јер се налази на крајњем североисточном изданку планине, издиже се над заравњеним пољем Kосова из којега се лепо види. У македонском делу врх се уздиже над Полошком и Скопском котлином. Љуботен је видљив са многих планина у централној Србији, Северној Македонији, али и са највиших врхова Проклетија у Албанији. На врху преовлађују голе кречњачке стене и оскудна травна вегетација. На врх се са Македонске стране може пењати из планинарског дома Љуботен (1626 m) изнад Старог села, али и из села Готовуша са Kосовске стране.

Kараниколица 2409 m

Налази се на месту где Шар планина мења правац пружања који дотле иде од југа ка северу, од Kараниколице правац се мења ка североистоку. Положај Kараниколице на средишњем делу главног гребена, који је у овом делу разуђен, даје јој изузетно добру прегледност на читаву Шар-планину као и на њен највиши део – Титов врх (2748 m). Погодан је за приступ са обе стране (српске и македонске).

Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Велика Рудока Шара Рудока 2658 41⁰55.114‘ 20°46.561′ 730 2 Гостивар К г.Мк-КиМ
2 Шара Рудока 2629 41⁰54.713‘ 20°45.889′ 730 2 Гостивар К г.Мк-КиМ
3 Шара Рудока 2562 41⁰55.513‘ 20°46.219′ 730 2 Гостивар К г.Мк-КиМ
4 Пескови Шар-планина 2651 42°08.371′ 20°58.781′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
5 Гужбаба Шар-планина 2609 42°08.183′ 20°58.183′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
6 Езерски врв Шар-планина 2586 42°09.007′ 21°0.553′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
7 Црни Врв Шар-планина 2585 42°07.701′ 20°55.209′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
8 Голема Враца Шар-планина 2582 41⁰53.780‘ 20°45.103′ 730 2 Гостивар К г.Мк-КиМ
9 Коњушка Шар-планина 2571 42°08.236′ 20°56.58′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
10 Вртоп Шар-планина 2555 42°05.904′ 20°50.587′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
11 Челепински врв Шар-планина 2554 41⁰56.785‘ 20°45.293′ 730 2 Гостивар К г.Мк-КиМ
12 Шар-планина 2536 42°09.164′ 21°1.632′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
13 М. Враца Шар-планина 2536 41°53.268′ 20°44.256′ 730 1 Гостивар К г.Мк-КиМ
14 Кобилица Шар-планина 2528 42°05.752′ 20°53.027′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
15 Кућинагледски врв (Пирибег) Шар-планина 2524 42°09.954′ 21°2.964′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
16 Љуботен Шар-планина 2498 42°12.381′ 21°7.164′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
17 Ливадица Шар-планина 2497 42°11.066′ 21°4.019′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
18 Залина Шар-планина 2493 42°02.322′ 20°45.673′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
19 Маја Шар-планина 2493 42°03.192′ 20°45.5′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
20 Бриња е Шехит Шар-планина 2480 42°03.874′ 20°46.72′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
21 Скарпа Шар-планина 2474 42°04.675′ 20°47.085′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
22 Царево гумно Шар-планина 2473 42°05.969′ 20°51.638′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
23 Расцепит камен Шар-планина 2466 42°08.693′ 20°56.928′ 680 4 Призрен КиМ
24 Клеч Шар-планина 2414 42°01.651′ 20°44.999′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
25 Караниколица Шар-планина 2409 42°05.005′ 20°47.644′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
26 Црна Карпа Шар-планина 2404 41°51.867′ 20°42.369′ 730 1 Гостивар К г.Мк-КиМ
27 Шар-планина 2368 42°00.062′ 20°44.951′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
28 Кула Шар-планина 2359 42°01.793′ 20°44.226′ 680 3 Призрен КиМ
29 Деведенице Шар-планина 2350 42°09.320′ 20°59.31′ 680 4 Призрен КиМ
30 Тумба Шар-планина 2346 42°11.579′ 21°4.175′ 681 3 Урошевац КиМ
31 Црни Камен Шар-планина 2338 42°09.724′ 21°1.403′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
32 Бућка Шар-планина 2329 41°56.273′ 20°44.428′ 730 1 Гостивар КиМ
33 Куле Шар-планина 2324 42°11.591′ 21°5.343′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
34 Косович Шар-планина 2316 42°00.846′ 20°45.107′ 680 4 Призрен К г.Мк-КиМ
35 Мрамор Шар-планина 2297 41°54.463′ 20°43.934′ 730 1 Гостивар КиМ
36 Шар-планина 2231 42°12.332′ 21°6.241′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ
37 Шар-планина 2226 42°12.818′ 21°7.567′ 681 3 Урошевац КиМ
38 Кодра е Бегит Шар-планина 2221 42°04.003′ 20°45.36′ 680 4 Призрен КиМ
39 Радика пл. Шар-планина 2218 41°51.447′ 20°41.01′ 730 1 Гостивар К г.Мк-КиМ
40 Љер и Мад Шар-планина 2215 42°03.235′ 20°44.506′ 680 3 Призрен КиМ
41 Каћина глава Шар-планина 2207 42°01.003′ 20°42.861′ 680 3 Призрен КиМ
42 Гимитош Шар-планина 2182 41°54.429′ 20°40.856′ 730 1 Гостивар КиМ
43 Гури и Ћам Шар-планина 2175 42°03.923′ 20°44.6′ 680 3 Призрен КиМ
44 Карпа Шар-планина 2155 41°53.811′ 20°42.02′ 730 1 Гостивар КиМ
45 Црнкаменска кула Шар-планина 2118 41°54.020′ 20°39.848′ 730 1 Гостивар КиМ
46 Павлов камен Шар-планина 2081 42°09.270′ 20°57.8′ 680 4 Призрен КиМ
47 М. Врх Шар-планина 2075 42°08.172′ 20°53.926′ 680 4 Призрен КиМ
48 Чемеричка планина Шар-планина 2071 41°54.388′ 20°42.455′ 730 1 Гостивар КиМ
49 Шар-планина 2061 42°12.848′ 21°6.046′ 681 3 Урошевац КиМ
50 Кукуденица Шар-планина 2056 41°54.668′ 20°39.326′ 730 1 Гостивар КиМ
51 Црн Камен Шар-планина 2051 41°53.457′ 20°41.363′ 730 1 Гостивар КиМ
52 Штрбачка црна чука Шар-планина 2034 42°11.295′ 21°2.549′ 681 3 Урошевац КиМ
53 Бајрак Шар-планина 2027 41°54.881′ 20°38.623′ 730 1 Гостивар КиМ
54 Врбештичка црна чука Шар-планина 2023 42°10.292′ 21°1.495′ 681 3 Урошевац КиМ
55 Г. Шија Шар-планина 1946 42°10.128′ 21°0.36′ 681 3 Урошевац КиМ
56 Стрга Шар-планина 1926 42°01.401′ 20°41.502′ 680 3 Призрен КиМ
57 Оштар камен Шар-планина 1870 42°06.612′ 20°51.092′ 680 4 Призрен КиМ
58 Д. Шија Шар-планина 1832 42°10.520′ 20°59.969′ 681 3 Урошевац КиМ
59 Прави Рид Шар-планина 1792 42°12.351′ 21°5.087′ 681 3 Урошевац КиМ
60 Три камена Шар-планина 1752 42°13.077′ 21°8.596′ 681 3 Урошевац КиМ
61 Јаловарник Шар-планина 1593 42°08.039′ 20°52.819′ 680 4 Призрен КиМ
62 Црни врх Шар-планина 1538 42°14.068′ 21°5.506′ 681 3 Урошевац КиМ
63 Плат Шара Бродска планина 2223 41°57.317′ 20°43.971′ 730 1 Гостивар КиМ
64 Ћуле Шара Бродска планина 2220 41°59.202′ 20°44.419′ 730 1 Гостивар К г.Мк-КиМ
65 Сулејманица Шара Бродска планина 2029 41°58.746′ 20°43.719′ 730 1 Гостивар КиМ
66 Стеска Шара Бродска планина 1829 41°58.062′ 20°43.385′ 730 1 Гостивар КиМ
67 Папка Шара Бродска планина 1663 41°58.358′ 20°42.775′ 730 1 Гостивар КиМ
68 Шара Злипоточка планина 2292 41°55.981′ 20°43.114′ 730 1 Гостивар КиМ
69 Овчинец Шара Злипоточка планина 2177 41°57.537′ 20°41.358′ 730 1 Гостивар КиМ
70 Абдаф Шара Злипоточка планина 2155 41°55.651′ 20°41.06′ 730 1 Гостивар КиМ
71 Ђеравиште Шара Злипоточка планина 2110 41°54.957′ 20°40.745′ 730 1 Гостивар КиМ
72 Црни врх Шара Злипоточка планина 2063 41°58.440′ 20°41.197′ 730 1 Гостивар КиМ
73 Давеница Шара Злипоточка планина 1981 41°56.592′ 20°42.046′ 730 1 Гостивар КиМ
74 Обло Шара Злипоточка планина 1940 41°59.175′ 20°40.998′ 730 1 Гостивар КиМ
75 Крстила Шара Злипоточка планина 1907 41°56.771′ 20°41.006′ 730 1 Гостивар КиМ
76 Жоутица Шара Злипоточка планина 1901 41°57.966′ 20°42.117′ 730 1 Гостивар КиМ
77 Борић Шара Злипоточка планина 1875 41°58.082′ 20°39.174′ 730 1 Гостивар КиМ
78 Морава Шара Злипоточка планина 1804 41°57.784′ 20°40.178′ 730 1 Гостивар КиМ
79 Лешој Шара Злипоточка планина 1749 41°57.265′ 20°39.905′ 730 1 Гостивар КиМ
80 Кадијин камен Шара Злипоточка планина 1613 41°57.072′ 20°38.6′ 730 1 Гостивар КиМ
81 Поповица Шара Злипоточка планина 1567 41°59.181′ 20°39.517′ 730 1 Гостивар КиМ
82 Чукица Шара Злипоточка планина 1482 41°59.613′ 20°38.184′ 730 1 Гостивар КиМ
83 Борово брдо Шара Злипоточка планина 1465 41°59.345′ 20°37.99′ 730 1 Гостивар КиМ
84 Коленица Шара Злипоточка планина 1409 41°57.896′ 20°38.462′ 730 1 Гостивар КиМ
85 Млаковиште Шар-планина ? 643 42°07.853′ 21°13.24′ 681 3 Урошевац К г.Мк-КиМ