Planinarski savez Srbije

Козница

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Велика планина Козница 1260 42°37.137′ 21°26.934′ 631 4 Приштина КиМ
2 Грбеш Козница 1230 42°39.536′ 21°22.543′ 631 4 Приштина КиМ
3 Гури и Мал Козница 1177 42°39.153′ 21°24.077′ 631 4 Приштина КиМ
4 Клаковец Козница 1105 42°37.939′ 21°21.744′ 631 4 Приштина КиМ
5 Големо брдо Козница 1104 42°42.748′ 21°24.447′ 631 4 Приштина КиМ
6 Јашаревића брдо Козница 1102 42°42.440′ 21°23.695′ 631 4 Приштина КиМ
7 Буче Козница 1101 42°36.704′ 21°24.488′ 631 4 Приштина КиМ
8 Вучак Козница 1083 42°38.443′ 21°21.233′ 631 4 Приштина КиМ
9 Зејнин забе Козница 1062 42°37.950′ 21°20.548′ 631 4 Приштина КиМ
10 Вељирид Козница 1036 42°36.538′ 21°21.113′ 631 4 Приштина КиМ
11 Козница Козница 1020 42°35.884′ 21°21.302′ 631 4 Приштина КиМ
12 В. Чука Козница 1013 42°39.945′ 21°24.79′ 631 4 Приштина КиМ
13 Крстић Козница 1012 42°37.181′ 21°20.999′ 631 4 Приштина КиМ
14 Коиловица Козница 1002 42°32.387′ 21°24.19′ 631 4 Приштина КиМ
15 Кодра е Чарит Козница 963 42°41.242′ 21°22.73′ 631 4 Приштина КиМ
16 Бачевиште Козница 953 42°36.567′ 21°28.756′ 631 4 Приштина КиМ
17 Кулина Козница 917 42°41.504′ 21°25.749′ 631 4 Приштина КиМ
18 Глама Козница 878 42°35.735′ 21°20.294′ 631 4 Приштина КиМ
19 Стражачка глама Козница 849 42°31.037′ 21°25.853′ 631 4 Приштина КиМ