Planinarski savez Srbije

Гољак

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Гуриште Гољак 1145 42°45.611′ 21°23.308′ 631 2 Приштина Ј г.С-К
2 Бреги и Кишес Гољак 1097 42⁰40.921‘ 21°34.259′ 632 3 Лесковац КиМ
3 Корча Гољак 1087 42⁰40.007‘ 21°34.25′ 632 3 Лесковац КиМ
4 Кика Гољак 1076 42⁰43.155‘ 21°32.909′ 632 3 Лесковац КиМ
5 Браина ч. Гољак 1070 42°48.305′ 21°24.609′ 631 2 Приштина Ј г.С-К
6 Гомур Гољак 1032 42°44.107′ 21°24.758′ 631 4 Приштина КиМ
7 Бредет Гољак 1016 42°44.328′ 21°22.961′ 631 4 Приштина КиМ
8 Јелача Гољак 1011 42⁰39.116‘ 21°34.127′ 632 3 Лесковац КиМ
9 Сумулоре Гољак 998 42°45.909′ 21°22.39′ 631 2 Приштина КиМ
11 Бринцак Гољак 941 42°42.381′ 21°29.573′ 631 4 Приштина КиМ
12 Грава ч. Гољак 898 42°47.562′ 21°24.212′ 631 2 Приштина Ј г.С-К