Planinarski savez Srbije

Crna Gora

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Vrčma Crna gora 1218 42°12.221′ 21°19.703′ 681 4 Uroševac K g.Mk-KiM
2 Sokolni kamen Crna gora 1170 42°12.935′ 21°21.214′ 681 4 Uroševac K g.Mk-KiM
3 Bodešnjak Crna gora 1053 42°12.831′ 21°19.036′ 681 4 Uroševac KiM
4 Branište Crna gora 1015 42°13.467′ 21°20.694′ 681 4 Uroševac KiM
5 Stublovaća Crna gora 984 42°19.494′ 21°28.514′ 681 2 Uroševac KiM
6 Gradište Crna gora 941 42°15.487′ 21°18.067′ 681 2 Uroševac KiM
7 Priboj Crna gora 704 42°19.568′ 21°25.482′ 681 2 Uroševac KiM
8 Barjak Crna gora 698 42°16.943′ 21°15.23′ 681 2 Uroševac KiM
9 Kodra Fura Crna gora Kopiljača 1492 42°14.038′ 21°26.45′ 681 4 Uroševac K g.Mk-KiM
10 Dva groba Crna gora Kopiljača 1286 42°15.560′ 21°25.94′ 681 2 Uroševac K g.Mk-KiM
11 Velji vrh Crna gora Kopiljača 1148 42°16.453′ 21°25.496′ 681 2 Uroševac KiM
12 Jovanovac Crna gora Kopiljača 804 42°18.675′ 21°26.01′ 681 2 Uroševac KiM