Planinarski savez Srbije

Žaračka planina

Žaračka planina (1051 m) pripada Kopaoničkoj grupi planina. Prostire se do Ibra na zapadu, do Gokčanice i Ibra na jugu i jugoistoku, a na severu se preko Popove reke vezuje za Studenu planinu. Nalazi se istočno od varošice Ušće. Planina je izgrađena od serpentinisanih harcburgita (varijetet magmatskih peridotita).

Žaračku planinu i Studenu planinu povezuje prevoj visok 792 m. Pošto je prominencija Žaračke planine (Bandera 1051 m) u odnosu na Studenu planinu (Kavgalija 1355 m) 253 metra, i Žaračka planina spada u jednistvenu celinu koju čine Goč, Široka planina, Studena planina i Žaračka planina.

Do vrha Bandera (1051m) može se pristupiti iz Ušća ali i iz doline Gokčanice, od Dokovića (390 m nv) odakle do vrha vodi kolski put u dužini od oko 5 km. Markacije iz navedenog pravca nema, prolazi kroz šume, livade i kraj seoskih imanja. Vrh je obeležen, dobar je vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Bandera Žaračka pl. 1051 43⁰28.916‘ 20°39.845′ 580 1 novi pazar Kop. Ibar

Fotografija 1. – Žaračka planina i Željin mapa

Fotografija 2. – Žaračka planina 1051 m

Fotografija 3. – Žaračka planina

Fotografija 4. – Bandera 1051 m Žaračka planina